None

Hallingdal Kraftnett bygger neste generasjons nett

av Redaksjonen
01. september 2021
I utlandet er Norge kjent for sine enorme gass- og oljeressurser, og for elbil-salget. I juni 2021 var 85 prosent av nybilsalget i Norge plug-in elbiler! Men hvilke utfordringer får nettselskapene hvis alle husstandene i landet trenger fulladede elbiler til morgenrushet, og er det nok kapasitet i nettet?

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I Sverige var 49 prosent av nybilsalg i juni elbiler, det var rekord for svenskene, i USA var andelen sparsomme 4 prosent. Med andre ord er Skandinavia i front når det gjelder elektrifiseringen av bilparken, og det med Norge i spissen. 

Det er en kjent sak for folk i kraftbransjen at elektrifiseringen av samfunnet generelt og moderniseringen av bilparken spesielt bringer med seg utfordringer. Nettkapasiteten må øke. Batteriene i elbilene kan muligens benyttes for å øke stabiliteten i nettet, og det er en veldig spennende tanke. Distriktsenergi har tidligere skrevet om hvordan Øvre Eiker Energi introduserte en app til det norske markedet som skulle takle nettopp den utfordringen. Tesla har selv tenkt i de baner naturligvis. 

NoneAudun Grytten, administrerende direktør i Hallingdal Kraftnett.    None

Maskinlæring fra Google til Hallingdal

Audun Grynning sier til Distriktsenergi.no at de har inngått et spennende samarbeid med Pratexo. Tidligere i år ble det implementert noder på transformatorene på nettet til Hallingdal Kraftnett. Pratexo har plassert små Coral M.2 maskin-lærende akseleratorer inn i hver av nodene. De små kortene Coral Edge TPU™, utviklet av Google, kan utføre maskinlæring omtrent hundre ganger raskere enn en typisk innebygd CPU. Ved hjelp av lyd, maskinlæring og noder kan Hallingdal Kraftnett etterhvert forutsi når en transformator vil få problemer. 

- Komponenter i en trafo kan bryte sammen. Et godt trent øre kan faktisk høre at her er det noe som ikke er som det skal være, her er det noe som er feil. Å bruke algoritmer og maskinlæring til å forutse feilen har stor verdi. I fremtiden kan vi ved å samle nok informasjon i kunstig intelligens til å analysere frekvensspekteret bli i stand til å konkludere med at her er det en begynnende feil, før feilen inntreffer.”, sier Audun Grynning.

Oppetiden må opp

Hallingdal Kraftnett (HKN) ved administrerende direktør Audun Grynning har uttalt seg på følgende måte 

- Mesteparten av tiden merker ikke markedet at nettet er på plass, men når det er nede er det et stort, stort problem. Før pleide vi å si at nettet må være oppe 99,5% av tiden, men nå trenger vi å nå 99.9999%

Vi må gå fra høy til ultra høy tilgjengelighet.

Videre forklarer Audun Grynning hvordan statlige bøter for nedetid kan spise opp overskuddet til nettselskapene i Norge, den artikkelen kan leses her.

NoneCoral M.2 Accelerator A+E key    None

Fra tidsbestemt vedlikehold til tilstands bestemt vedlikehold.

Slik forklarer Grynning hvordan kunstig intelligens også vil endre arbeidsmarkedet:  

- Hvorfor ønsker man å ha arbeidstakere med mest erfaring på jobben? Jo, de har opparbeidet verdifull erfaring. Den erfaringen følger i stor grad personen. Kunstig intelligens kan komme til å revolusjonere deler av arbeidsmarkedet ved å konstant lagre erfaringer og bli bedre. Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi få en enorm kunnskapsbase som ikke forsvinner.

Regulatoriske utfordringer

- Nettet er bygd opp av forskjellige nivåer, det nytter ikke å bare se på AMS-måleren å gjøre seg tanker om nettet. Du må opp et nivå eller to, og til slutt på statnett nivå - man må se hele bildet - det er da kan man bli istand til å ta aktive grep. Bransjen må tenke annerledes. Nettselskapene må få lov å justere effektuttaket hos forbrukeren uten at det påvirker livet til forbruker. Det utfordrer måten vi er i ferd med å vurdere GDPR i dag, sier Audun Grynning

Slik sammenfatter han de regulatoriske utfordringene: 

- Vi vil samle et datagrunnlag som gjør at vi kan lære hvordan vi kan ta aktive grep som skal justere belastningen på nettet. Det begynner hos forbrukeren, ikke hos statnett. Det regulatoriske er viktig, det tekniske er viktig. Selv om vi teknisk kan løse det, får vi lov til å løse det? GDPR skal vi være forsiktige med, men det må være mulig å dele data som ikke er sensitiv for å skape store samfunnsøkonomiske løsninger. 

- Målet vårt er å gi tilgang til disse dataene om driften av strømnettet. Hvis vi hadde hatt for oss disse ikke-sensitive dataene som i dag ligger i forskjellige siloer, og gitt tilgang til riktige entreprenører ville det kunne utløst et enormt potensiale. Vi er små, det tar lang tid før vi opparbeider oss nok data til å trene opp algoritmer, men hvis man ikke begynner skjer det ihvertfall ingenting. 

Distriktsenergi følger spent med på framtiden og heier på initiativet til Hallingdal Kraftnett. HKN var et av selskapene som var nominert til innovasjonsprisen 2021.

NoneIllustrasjonsbilde FOTO: Getty    None
01. september 2021