None

Sertifiseringsordningen – Trygg strømhandel i gang

av Knut Lockert
31. august 2021
Sertifiseringsordningen Trygg strømhandel er i full gang og de fleste av landets strømkunder er nå knyttet til et selskap underlagt ordningen. Etter mye turbulens og kritikk mot flere av landets strømselgere, blant annet fra Forbrukerrådet, vil Trygg strømhandel bidra til at landets strømkunder sikres ryddige og forutsigbare avtaler med sine strømleverandører.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

24 strømleverandører er nå sertifisert med vel 2/3 del av landets strømkunder.  Det er en god start og det står flere selskaper klare for sertifisering fremover.  Det er viktig at kunden kan stole på sin strømleverandør og Trygg strømhandel skal bidra til nettopp dette.  

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.  Det følger også sanksjoner mot selskapene dersom de ikke etterlever vilkårene i ordningen.  I ytterste konsekvens mister de sin autorisasjon som sertifisert i ordningen Trygg strømhandel.

DVEs Norgessjef Tommy Bjørnsen, forteller at han er «imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner».

I Distriktsenergi er vi glade for at ordningen nå er på plass med en rekke sertifiserte selskaper og vi har klare forventninger til at denne vil bidra til et godt kundeforhold mellom landets strømkunder og de sertifiserte strømselskapene.  Vi håper og tror også at sertifiseringsordningen bidrar til at forbrukermyndighetene, med Forbrukerrådet i spissen, opplever på vegne av landets strømkunder at det blir ryddigere og mer forståelige avtalevilkår mellom strømselgerne og strømkundene.  Forbrukerrådet var som kjent den største kritikeren til det de påpekte som uryddige avtalevilkår.  I den anledning er det et poeng å påpeke at ordningen vil evalueres underveis og kunne endres til det bedre etter hvert som man høster erfaring med denne. 

Pressemelding og oversikten over de sertifiserte selskapene kan leses her:

31. august 2021