None
Halvard Fjeldvær oppsummerer årskonferansen    

Styreleders oppsummering av årskonferansen

av Knut Lockert
26. august 2021
I sin oppsummering vektla styreleder at vi som bransje står i en unik posisjon i forbindelse med det grønne skiftet. Vi må alle ta et tak, store som små, om vi skal lykkes med den grønne omstillingen. Dessuten må markedet og veloverveide helhetsbeslutninger av selskapets eiere bestemme selskapenes framtid og ikke av noen som av ulike årsaker måtte ha interesse av å dytte bransjen i en retning av noen få bynære nettselskaper, understreket Fjeldvær.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Markedet og veloverveide helhetsbeslutninger blant selskapets eiere må bestemme selskapenes framtid

Vi må fremsnakke vår rolle i det grønne skiftet. Vi som energiselskaper store som små har en viktig og avgjørende rolle og det må bli slutt på at enkelte kan se seg tjent med å snakke ned de mindre selskapene, ble understreket av styrelder. Det er jo et faktum at alle selskapene leverer på oppgavene sine og det er ingen forunt å vite noe sikkert om hvilke selskaper som på sikt løser oppgavene best.

Vi mener at det må være markedet og veloverveide helhetsbeslutninger blant selskapets eiere som må bestemme selskapenes framtid.

Får selskapenes utfordringer med effektivitet og finansiell evne må selskapene finne løsninger på dette.  Fjeldvær sa seg enig med statsråden om at det handler ikke om antallet nettselskaper, det handler mer om oppgavene som skal utføres.  Det ansvaret tar vi alle. Allianser og sterke eksterne fagmiljøer man knytter til seg gjennom samarbeid, kan være gode alternativer til fusjoner

Vi er opptatt av mangfoldet av selskaper og gode og nøytrale rammebetingelser for alle slik at selskapene konkurrerer på like vilkår.  

Fjeldvær understreket at spørsmålet om likere nettleie kan gå mot en god løsning gitt ny regjering.

Fjeldvær avsluttet oppsummeringen med å understreke at når det gjelder veien videre skal Distriktsenergi være en talsperson for det mangfoldet medlemmene representerer,  og vi skal bygge stolthet rundt det viktige arbeidet medlemmene våre representerer. 

26. august 2021