None
Tegning: Alf Ivar Bruseth    

Årskonferansen 2021 med viktige avklaringer

av Knut Lockert
26. august 2021
Det ble digitalt i år, men ikke desto mindre en herlig blanding av gode diskusjoner, viktige avklaringer og spennende debatter. Det er viktig å samle de sterke faglige miljøene med premissgivende politikere, når man skal utpensle framtidens energi og klimapolitikk. Det var nettopp det vi var vitne til på årets digitale årskonferanse.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Etter en kort intern sesjon med ett innblikk i Distriktsenergis viktigste saker, ble vi presentert en video av Tina Bru spilt inn dagen før, der statsråden gikk konkret inn på bransjen og politikernes største utfordringer fremover. Vi ble kjent med en fremoverlent ny leder av Statnett som blant annet ga oss ett innblikk i Statnetts kommende strategi. Dessuten hadde vi med oss innflytelsesrike politikere representert ved Espen Barth Eide (AP) og Ole André Myhrvold (SP) som, om valgmålingene slår til, vil samarbeide tett i energipolitikken og sette mange av premissene for denne fremover.  

Vi fikk også mulighet til få ett innblikk i det vi vil kalle solskinnshistorien til Øvre Eiker Energi. Fra å ligge ute for salg til å nå å være et effektivt fremoverlent selskap og mottager av Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris. En reise vel verdt å lytte til redegjort for av selskapets administrerende direktør Arne Hanto Moen. 

NoneArne Hanto Moen får Teknologi og digitaliseringsprisen    None

Av problemstillinger som ble diskutert og som vi vil prioritere å følge opp fremover var blant annet hvorvidt man i køen av tilknytningsønsker til kraftnettet, burde prioritere køordningen annerledes enn før. Det vil si at vi bør prioritere ut i fra omfanget og viktigheten av prosjektet og ikke nødvendigvis rekkefølgen disse er meldt inn. Dette er noe Statnett ser på og som politikerne støttet opp om at man burde vurdere i den etterfølgende debatten.

NoneHilde Tonne redegjør for Statnetts strategi    None

I politikerdebatten, ble det også diskutert om anleggsbidragene og størrelsen på disse kan stå i veien for etableringen av viktig næringsvirksomhet i distriktene især der nettilknytninger tidvis kan koste skjorta. Dette er en problemstilling vi i Distriktsenergi er meget opptatt av. Det bør ikke være slik at grønne prosjekter stoppes av et for dyrt kraftnett. Det må heller ikke være sik at ulikheter i nettleien stopper de gode næringslivsprosjektene og tilknytningen av disse. Det er ikke uten grunn at likere nettleie står høyt på Distriktsenergis agenda. 

Tatt i betraktning meningsmålingene før valget, er det åpenbart at det er litt ekstra spennende å diskutere med politikere som kan komme i posisjon til å pensle ut den videre politikken i større grad enn i dag. Derfor vakte det nok ekstra oppmerksomhet, når kravet til det funksjonelle skillet og 10 000 kunders regelen kom opp til debatt.  Her kan det gå mot en omkamp. 
Det ble heller ikke levnet noen tvil ved at likere nettleie vil komme høyt på bordet ved et eventuelt regjeringsskifte. Det er det heller ingen grunn til å betvile tatt i betraktning at dette også står agendaen til SV.  

Se årskonferansen i sin helhet om du gikk glipp av denne

Intervju med olje- og energiminister Tina Bru finner du her 

Årskonferansen i sin helhet finner du her

26. august 2021