None
Knut Lockert (Distriktsenergi) debatterer med Espen Barth Eide (AP) og Ole André Myhrvold i aksjon på Distriktsenergis digitale årskonferanse    

Anleggsbidraget og høy nettleie i veien for de gode grønne investeringene?

av Knut Lockert
26. august 2021
Elektrifiseringen av Norge skjer i betydelig grad i Distrikts-Norge. Det kan være i områder der nettet ikke tåler den belastningen kunden etterspør. Dette kan gi overmåte høye anleggsbidrag og punktere den gode grønne investeringen vi trenger. Dersom dette er i områder med høy nettleie i tillegg blir det ekstra utfordrende for kunden. Krevende mente både Barth Eide og Myhrvold.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Elektrifiseringen må treffe hele Norge

I Distriktsenergi er vi opptatt av å finne løsninger på denne utfordringen, når vi nå befinner oss i en verden der vi står midt oppe i elektrifiseringen av samfunnet.  Flere av Distriktsenergis medlemmer har påpekt at vi har ingen helhetlig energipolitikk, med mindre vi finner en løsning på denne utfordringen.  Høye anleggsbidrag er ofte kombinert med tilknytning i ett område med høy nettleie.  Dette er en dårlig kombo om man tenker seg gode grønne prosjekter i hele Norge, og det bør man jo.

Utfordringen med høy nettleie er løsbar

Når det gjelder utfordringen med høy nettleie i noen områder er både AP og SP helt klare på at det bør ikke være noen utfordring etter valget da de regionale forskjellene i nettleien kan utlignes.  Debattantene Barth Eide og Myhrvold påpekte da også i debatten at her trekker de i samme retning. Begge partiene har da også dette innfelt i partiprogrammene og var klare på at det vil bli lagt på bordet i fall det blir diskusjoner rundt en regjeringsplattform.  Her har de jo også SV på laget. Distriktsenergi har tidligere påpekt at en utjevning av nettleien kan gjøres med enkle virkemidler og uten at det koster all verden. 

Utfordringen med høye anleggsbidrag er litt mer komplisert

Når det gjelder utfordringen med høye anleggsbidrag er det straks litt mer komplisert.  Både bransje og politikere har den tilnærmingen at de som generer en utgift ved å tilknytte seg nettet, må ta høyde for å bære denne selv.  Det er også hovedregelen med bruk av anleggsbidrag i dag.  Men det er neppe så enkelt om man vil fremme et grunnlag for en omfattende og helt nødvendig elektrifisering av Norge og da av hele Norge. 
Utfordringen ble tatt opp i debatten med Barth Eide og Myhrvold.  Barth Eide svarer ut dette med å fortelle at vi må sette noen store mål, herunder om ustrakt elektrifisering, og så må vi være villige til å skru på alle parametere for å komme dit. Dette henger godt sammen med hans partikollegas utspill i dagbladet nylig der Terje Aasland påpeker at «Skal industrien skifte ut fossile energikilder med fornybare, så må staten legge til rette for at strømmen kan komme til bedriftene når de trenger det. Det vil si at staten må ta et ansvar for å forskuttere en utbygging av blant annet strømnettet som et grunnlag for at industri og næringsliv kan fatte investeringsbeslutninger». https://www.dagbladet.no/meninger/sovndyssende-politikk/74140282
Ole André Myrvold var helt konkret rundt denne problemstillingen og uttalte i debatten: «Vi ser at det er virksomheter som vil etablere seg, men som på grunn av anleggsbidrag mv ikke får gjort dette, så vi vil ha en gjennomgang av ordningen med anleggsbidrag for å se hvordan vi kan lette disse prosessene både når det gjelder oppgradering og påkobling i framtiden».

Distriktsenergi –utfordringen med høye anleggsbidrag og elektrifiseringen må løses

Dette er en debatt som vi i Distriktsenergi ønsker mer enn velkommen og vil delta aktivt i.  Vi ønsker ikke en utvikling der det grønne skiftet og arbeidsplassene i kjølevannet av disse ikke treffer hele landet og vi vil være med å se på løsninger på denne floken politikerne med god grunn peker på i debatten.  
Årskonferansen kan du se her og debatten med Barth Eide og Ola Andre Myhrvold starter 51min og 20 sek inne i sendingen 
 

26. august 2021