None

Distriktsenergis årskonferanse på web 25 august.

av Knut Lockert
23. juni 2021
Helst skulle vi vært i Alta og gjennomført «the best årskonferanse ever», men på grunn av koronasituasjonen velger vi å tenke annerledes og arrangerer en årskonferanse på web på 1,5 time den 25 august. Dette arrangementet skal ikke stå tilbake for noe, med spennende gjester og utfordrende problemstillinger. Sett av 1,5 time fra klokken 10.00. Vi lover at du ikke blir skuffet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi får anledning til å bli bedre kjent med Statnetts nye sjef Hilde Tonne, som vil komme inn på Statnetts strategi og veien videre i en bransje med store og spennende utfordringer. Vi har med oss Kjetil Lund fra NVE, som vil pensle innom problemstillinger vi er opptatt av i Distriktsenergi. Statsråden selv, Tina Bru skal vi besøke dagen før og legge inn i programmet i ett opptak, slik webaserte løsninger gir oss mulighet til. 

25. august er rimelig nært et spennende valg

Dessuten vil vi møte sentrale politikere til å diskutere elektrifisering, men ikke minst problemstillinger som likere nettleie og veien videre for distriktsenergiverkene etter valget i september. Espen Barth Eide (AP) vil komme innom disse spørsmålene og vi avventer svar fra sentrale politikere fra andre partier til å ta denne diskusjonen. En som har svart umiddelbart positivt på vår henvedelse om å delta er Senterpartiets Ole André Myhrvold, som er godt bevandret i sentrale energipolitiske spørsmål etter å ha vært Senterpartiets energipolitiske talsmann i flere år.  

NoneAdministrerende direktør i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen.    None

Utdeling av årets teknologi og innovasjonspris

Vi skal dele ut årets teknologi og innovasjonspris til Øvre Eiker Energi og utfordre vinneren til å svare på hvordan de har drevet sin virksomhet for å kunne stikke av med denne prisen. 

Til å lede arrangementet har vi med oss Marte Ramuz Eriksen, som på sin side har en erfaringsbakgrunn som gjør henne perfekt til en slik jobb. 

Vi gleder oss og vil oppdatere programmet etter hvert som dette faller på plass. 
 

Vi lover 1,5 time med action, fremoverlente diskusjoner der det settes fokus på fremtiden og da ikke minst for landets distriktsenergiverk. 

Hold av tidspunktet 25. august fra klokken 10.00-11.30 

NoneDaglig leder Knut Lockert og styreleder i Distriktsenergi, Halvard Fjeldvær vil også delta på konferansen.    None
23. juni 2021