None

Teknologi og innovasjonsprisen 2021 – finaleheatet er klart

av Knut Lockert
22. juni 2021
DNV har gått en runde blant våre medlemmer og kommet frem til fem selskaper som fortjener ekstra skryt for sitt innovasjonsarbeid siste året. Det er i tilfeldig rekkefølge, Linja (tidligere SFE), Hallingdal kraftnett, Drangedal Everk, Øvre Eiker Energi og Ren Røros. Årets vinner av teknologi og innovasjonsprisen, vil være ett av disse fem selskapene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi opplever at alle våre medlemmer har innovasjon og derigjennom en fremtidsrettet utvikling av selskapet på agendaen.  En del selskapers strategi er å følge med å ta del i utviklingen etter hvert som den kommer.  Da gjelder det å gå på toget når det står på perrongen og ta del i framtiden via de prosjekter en mener er de beste.  Andre medlemmer velger selv å ta tak og gå foran med egne prosjekter og/eller ta aktiv del i felles prosjekter med andre.  På den måten er de selv med på å peke ut framtiden for bransjen.  Dette siste kjennetegner alle de fem selskapene som er nominert i år til Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris. 

Uansett valg av strategi, må selskapene følge med på all utvikling som påvirker selskapenes kostnader over tid.  I motsatt fall risikerer man å dra på seg kostnader som andre ikke har lengre og derigjennom bli et mindre effektivt selskap, sammenlignet med bransjen for øvrig. DVN påpeker også i sin begrunnelse for valget av disse fem selskapene at de ser innovasjonstakten gjør at medarbeidere trives ekstra godt i jobben.  Det er rett og slett utviklende og gøy. Dessuten gir innovative prosjekter også nye forretningsmuligheter.

Alle nevnte fem selskaper fortjener ekstra oppmerksomhet, og vi vil synliggjøre hvert enkelt på vår hjemmeside og ta for oss begrunnelsen som DNV har gitt for at nettopp disse fem selskapene var nominert i år. Men først vil vi ta for oss vinneren og synligjøre hvem som vinner årets pris til neste uke. Selve overrekkelsen blir gjennomført på Distriktsenergi årskonferanse på web den 25 august i år.  Da blir det garantert en prat med rette representant for det vinnende selskap. 

Distriktsenergi gratulerer

Nå gratulerer vi de fem selskapene Linja (tidligere SFE), Hallingdal kraftnett, Drangedal Everk, Øvre Eiker Energi og Ren Røros, med årets nominasjon.
 

22. juni 2021