None

Distriktsenergi inviterer til webinar: Praktisk tilnærming til nye effektbaserte nettariffer.

av Redaksjonen
16. juni 2021
Et av spenningsmomentene knyttet til regjeringens fremlegg av energimeldingen eller «Energi til arbeid» var hvordan regjeringen ville forholde seg til innføringen av effekttariffer, eller som regjeringen uttrykker det selv, effektbasert nettleie. Etter å ha vært en politisk utfordring for departementet i lengre tid, kom det en avklaring på hva statsråden og avklaringen var så tydelig at forskriften var vedtatt dagen før fremleggelse av meldingen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det er Distriktsenergi fornøyd med. De nye reglene trer i kraft fra 1.1.2022. I den anledning vil Distriktsenergi gjennomføre et webinar der vi setter søkelyset på hva regelendringene består i, men først og fremst hva betyr dette i praksis, og hvordan kan de nye tariffene se ut?  Vi vil også bruke litt tid på den kommunikasjonsmessige utfordringen en slik endring innebærer. Foreløpig har RME´s ekspert på område Kjell Rune Verlo sagt seg villig til å orientere innledningsvis om endringene i regelverket og RME´s oppfølging videre.  Deretter vil det bli satt fokus på noen praktiske eksempler på hvordan ny tariff kan se ut basert på de regelendringene som nå er vedtatt. Her vi vil invitere inn noen med praktisk erfaring og gode ideer til webinaret for å redegjøre for dette.

Vi anbefaler de som i nettselskapene sitter med ansvar og en rolle for å få plass nye tariffer og sette av en times tid den 16 september til en praktisk tilnærming til innføringen av ny effektbasert nettleie.
 

Torsdag den 16. september på Teams, fra kl. 10.00 til 11.00

Dette lærer du mer om:

  • Gjennomgang av de viktigste endringene som de nye nettariffene innebærer ved Kjell Rune Verlo, RME
  • Synliggjøring av praktiske eksempler for hvordan de nye nettariffene kan utformes, ved aktuelle nettselskaper.
  • Utfordringer knyttet til kommunikasjonen av de nye nettariffene ved Geir Rismyhr, adm.dir. HSEV.
     

Påmelding kan sendes til arvid@distriktsenergi.no 

Webinaret er gratis.

Teams-link blir sendt ut til deltakerne før møtet.

16. juni 2021