None
Tina Bru fra dagens (11.juni) lansering av stortingsmeldingen "Energi til arbeid".    

Effekttariffer vedtatt - endelig

av Knut Lockert
11. juni 2021
I regjeringens framlegg i dag i Stortingsmeldingen «energi til arbeid» kom beskjeden om at effekttariffer ble vedtatt i går, med virkning fra 1.1.2022. Det trengs en vennlig dytt i retning av en mer rettferdig prising av effekt og i Distriktsenergi er vi godt fornøyd med at regjeringen nå falt ned på en løsning som bidrar til bedre og rimeligere utnyttelse av nettet. Bra jobbet statsråd.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Spørsmålet om innføring av effekttariffer har vært på agendaen i bransjen i flere år og på den politiske dagsorden i en lengre periode. Nå falt endelig avgjørelsen i favør av at bransjen skal hensynta ikke bare energileveransen i prisingen av nettjenesten, men også i større grad hensynta i prisen om man bruker mye strøm på samme tidspunkt.  

En slik endring i prisingen av nettleien vil være med å bidra i en retning der kundene fordeler bruken av strøm over døgnet i større grad enn i dag, for på den måten å sikre at nettinvesteringene holdes på et så lavt og riktig nivå som mulig. For kundene betyr dette at man kan få noe lavere strømregning om man fordeler forbruket jevnere over døgnet, men de som bruker mye strøm på samme tid, kan møte en litt høyere strømregning.  Det gir en mer rettferdig prising av nettet i retning av at de som påfører de største nettkostnadene betaler noe mer. Bare det å legge ladingen av elbilen til et tidspunkt på døgnet da ikke alle lader til samme tid, kan være nok for å dra nytte av effektprisingen.

Nettselskapene har de samme inntektene 

For nettselskapet innebærer endringen at de over tid kan redusere kostandene sine og dermed den samlede nettleien til kunden.  Men endringen i retning av effektprising betyr ingen ting for nettselskapenes inntekter.  Nettselskapene har samme inntekten uavhengig av om nettet prises på den ene eller den andre måte. 

Endringen vil belønne smart forbruk og redusere behovet for nettutbygging. 

Olje- og energiminsteren sier det på følgende måte i pressemeldingen 
— Denne forskriftsendringen kan gjøre kundene mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet. Dersom nettselskapene kommuniserer dette til kundene på en god måte kan vi oppnå endret atferd som igjen kan redusere behovet for nettutbygging fremover. Slik sparer vi både kostnader og miljøet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Her stiller vi oss 100% bak statsråden og tar ydmykt i mot kommunikasjonsutfordringen som hun peker på. 

Likere nettleie berøres ikke av innføringen av effekttariffer

Det er også fra Distriktsenergis side viktig å bemerke at en innføring av effektprising ikke på noen måte henger sammen med spørsmålet om likere nettleie i Norge.  Likere nettleie handler om at det for store forskjeller i nettleien avhengig av hvor man bor og driver sin næringsvirksomhet i Norge.  

Regjeringens stortingsmelding "Energi til arbeid" kan du lese her

Forskriften som regulerer innføringen av effektbasert nettleie kan du lese her 

11. juni 2021