None

Ida T. Prytz foreslås inn i Distriktsenergis styre

av Redaksjonen
05. mai 2021
Ida T. Prytz har takket ja til å bli en del av styret i Distriktsenergi. Prytz er nettdirektør i Hålogaland Kraft Nett, og har god kjennskap til Distriktsenergi fra før. Med overveiende sansynlighet blir hun valgt på Distriktsenergis årsmøte i juni etter å ha blitt enstemmig innstilt av Distriktsenergis valgkomité.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Hun har erfaring både fra industri og produksjon - og har jobbet mye strategisk. "Vi bygger jo for at ting skal vare evig, vi er infrastruktur, samtidig skal vi ha en nøkkelrolle i elektrifiseringa ikke bare av bransje eller sektor, men Norge. Det er en kjempestor oppgave som jeg er glad for å være en del av. Jeg liker helhetstankegangen fra det settes et klimamål til det lyser i pæra".

Prytz er født og oppvokst i Harstad, er utdannet siviløkonom og jobber til daglig som nettdirektør i Hålogaland Kraft Nett.  Selskapet har 42.000 nettkunder fordelt på 8 kommuner med hovedkontor i Harstad, og har i dag 112 ansatte.

Prytz sto sentralt i arbeidet med å forene selskapene HLK og Nordkraft og forteller at hun gleder seg til å være med å utvikle et fremoverlent Hålogaland Kraft Nett videre. Selskapenes rammevilkår er av avgjørende betydning og en av de oppgavene hun vil gi ekstra oppmerksomhet til i styrejobben i Distriktsenergi.  Har vi ikke nøytrale rammevilkår som treffer rimelig rettferdig selskapene i mellom, har bransjen en stor utfordring forteller hun. Her gjør Distriktsenergi allerede en god jobb, men rammereguleringen, den slipper vi ikke. 

"Hålogaland Kraft er del av en solid branjse, vi har holdt på i mange år både med produksjon og levering av kraft. I fjor fylte vi 110 år, men feiringen får vi ta når samfunnet åpner opp igjen. Jeg er tett på det operative miljøet og har en god helhetstankegang - nå som jeg kommer fra utsida skal jeg forsøke å bidra med mitt perspektiv." Dette vil jeg åpenbart ta med meg inn i Distriktsenergis styre også. 

Hun vil helt sikkert bli ønsket mer enn velkommen av styrets øvrige medlemmer med sin erfaring og kompetanse.  Og plutselig kan man møtes rundt et bord igjen. 

 

05. mai 2021