None

5G “revolusjonen” er helt avhengig av fiber

av Redaksjonen
18. mai 2021
5G - femte generasjon mobilnett - er på vei inn i markedet for fullt - men kommer det til å ta over hele markedet? Hvordan ser fremtiden ut for fiberkabelen?

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Under OL i Pyeongchang brukte arrangørene 5G for videooverføring, og Telenor og Huawei har demonstrert at 5G kan levere hastigheter opp mot 71 Gb/s. 5G oppnår 100 ganger hastigheten til 4G, sier man i bransjen. Telia forventer å levere full 5G dekning i Norge innen 2023. - Men nei, det kommer ikke til å ta over alt sammen, fortalte Finn Terje Schøyen i Analysys Mason på et webinar i regi av Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene.

NoneFOTO: Analysys Mason    None

- Mobilen er jo bare et aksesspunkt for fiberen, det må vi ikke glemme, sier Schøyen. Han mener nettselskaper med fiber i bakken sitter på veldig viktige verdier, og at i motsetning til en del rykter kommer denne verdien bare til å øke i takt med inntoget av 5G. 

Ingen 5G uten kabelen fra Klondike

- Det pågår fortsatt en konkurranse i utbygging og oppkjøp for å kontrollere fibernettet i Norge. Telenor, Telia og Ice kjøper opp så mye fiber de kan, det er gullrush i bransjen. At 5G er iferd med å bli standard for mobilnett gjør bare konkurransen om fibenettet tøffere. Telenor har frigjort kapital på rundt 100 milliarder, Telia ligger på en 50-60 milliarder - en del av dette er nok tilsiktet satsing og oppkjøp i det norske markedet.

- Hvis man har brukt 300 millioner på utbygging av fiber og får et tilbud om oppkjøp på 800 millioner er det forståelig at man vil selge, men det kan vise seg å være et bedre trekk å vente på ytterligere verdistigning. Bygge ut fibernettet hvis man har mulighet til det i sitt område. 5G er absolutt imponerende ved en del bruksområder, men er helt avhengig av fiber, så verdien av fiber kommer bare til øke, forteller Schøyen.

Norske e-verk har puttet overskudd i fiberutbygging. Det har vært gullfuglen.

På sett og vis er det imponerende at Norge har så god fiberdekning som vi har. Vi har ikke hatt subsidiert utbygging på samme måte som i Sverige og en del andre land. Allikevel har ca 86% av norske innbyggere tilgang til ≥ 100 MB/s, og det er mye takket vært e-verk som har brukt overskuddet til å satse på fiber. Alle pilene peker i retning av at internett bare blir viktigere for husstander, bedrifter og befolkningen generelt til hjemmekontor, spill, underholdning og i forbindelse med helse og omsorg. Vi bruker internett mer og mer, og det virker som at den utviklingen vil fortsette i samme retning i overskuelig framtid. 

- Gigantene kjøper opp for å legge ned selskapene og eie nettet. Det er blitt dynamikken i markedet, men det er ikke nødvendigvis det beste alternativet for en god del av nettselskapene der ute.

Analysys Mason om struktur og drivere i bredbåndsmarkedet

  • Rundt 70 aktører dekker 98% av Norges 2,3 millioner husholdninger, og de fleste beveger seg fra “selge og bygge” med investeringer i fokus til en fase der markedene blir mer modne, og driftskostnader kommer mer i fokus. 
  • I regionene der andre aktører enn Telenor er sterke har det oppstått regionale monopoler, nærmere bestemt Sør-Vestlandet (Lyse, Haugaland og BKK), Stor-Oslo (Viken Fiber og Get), og Trøndelag (NTE og Get). For tiden er markedene preget av fragmentering i Nord-Norge, Sørøst-Norge og Nordvest-Norge. 
  • Flere større regionale fiberaktører er eid av energiselskaper som også er engasjert i konsolidering innen strømsalg slik vi ser f.eks i sammenslåingen av strøm-virksomhetene til Tafjord, Tussa og Sogn og Fjordane Energi, og i Fjordkrafts oppkjøp av kundebasene til Eidsiva og Gudbrandsdal Energi. Flere større aktører som bunter sammen strømsalg og mobil (Fjordkraft, Norgesenergi og Telenor)  

Markedsstørrelser nasjonalt

NoneFOTO: Analysys Mason    None

Hva gjør de ledende aktørene? Hva ville resultatet av en konsolidering vært?

En konsolidering blant de “neste 10” aktørene på markedet ville vært gunstig mener Schøyen. Han har god oversikt over markedet og aktørene, og lang fartstid i bransjen. Analysys Mason har laget en dyp markdesanalyse og er tilgjengelige for konsultasjon. De selskapene som har et ønske om å stå imot Goliat må tenke taktisk. Ifølge Analysys Mason vil de neste 9-15 mnd være helt avgjørende.

NoneFOTO: Analysys Mason    None

Suksesskriterie for regionale bredbåndsaktører 

  • Salg før utbygging for å sikre investeringer
  • Integrasjon av infrastruktur og tjenester for å øke ARPU og bygge barrierer mot konkurranse
  • Høy tillit og lojalitet til lokale energiselskaper
  • Konsentrasjon om fiber helt inn til huset til kunden ved prioritering av investeringer 
  • Forhandlingsstyrke til å etablere hensiktsmessige og økonomiske forelaktige tv- og partneravtaler
18. mai 2021