None
Tegning: Alf Ivar Bruseth. Styrets sammensetning blir om årsmøte vil: Alf Vee Midtun, Ida Texmo Prytz, Terje Bakke Nævdal, Halvard Fjeldvær, Arnt Sollie og Oddbjørn Samuelsen    

Valgkomiteen innstiller - styre i Distriktsenergi

av Knut Lockert
12. mai 2021
Valgkomiteen har sagt sitt og styrets nye kort blir Ida Texmo Prytz fra Hålogaland Kraft Nett, gitt at årsmøte vil det slik. Ida Texmo Prytz erstatter Bjørg Brestad, som forlater styret etter lang og tro tjeneste.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Styrets sammensetning vil være, gitt at årsmøte følger innstillingen fra valgkomiteen, 
Halvard Fjeldvær, styreleder (Svorka), Terje Bakke Nævdal, nestleder (Sognekraft AS) Oddbjørn Samuelsen (Repvåg Kraftlag), Alf Vee Midtun (Rauma Energi), Ida Texmo Prytz (Hålogaland Kraft Nett) og Arnt Sollie (Ren Røros). 
Valgkomiteen innstiller på følgende tre varamedlemmer; Tove Hjartnes Fosså (Fusa Kraftlag), Per Oluf Solbraa (Gudbrandsdal Energi Nett) og Barry Larsen (Trollfjord Nett). 

Valgkomiteen har bestått av; 

Erling S. Martinsen (leder) 
Jan-Erik Brattbakk
Jørgen Luggenes

Årskonferansen 2021 gjøres kortreist og gjennomføres på web.

På styremøte den 11. mai ble det tatt en beslutning om å avlyse årskonferansen i sin opprinnelige form på grunn av usikkerheten rundt utviklingen av pandemien.  Dette innebærer at neste tradisjonelle årskonferanse blir våren 2022 i Kragerø. Deretter vil vi tilbake til Alta våren 2023.  

Vi vil likevel la høre fra oss i og med at vi den 25 august, da årskonferansen var planlagt i Alta, arrangerer en webasert årskonferanse.  Det anmodes derfor på det sterkeste å merke av datoen i kalenderen og sette av et par timer til dette arrangementet. Det kommer naturligvis mer informasjon om dette etter hvert. 

Årsmøte (generalforsamling)

Det vil bli gjennomført årsmøte på tilsvarende måte som i fjor, med forhåndsavstemming.  Sluttdato, settes i den anledning til den 15 juni. 

 
 

12. mai 2021