None

KrF og Storehaug med vedtak om likere nettleie

av Knut Lockert
30. april 2021
Tore Storehaug fra KrF og Sogn-og Fjordane påpekte i sin første tale fra Stortingets talerstol i 2017 betydningen av likere nettleie i Norge og især for Sogn – og Fjordane som er hans hjemfylke. Nå fulgte Krf´s landsmøte opp med et vedtak om nettopp dette. Distriktsenergi gratulerer.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Partienes landsmøter følger som en perle på en snor i vårmåneden april.  Denne fredagen den 30 april var det KrF´s tur.  På agendaen sto blant annet følgende å lese som forslag til vedtak. 
«Kristelig Folkeparti vil: bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdeler og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet. 
KrF følger seg derfor inn i rekken av partier som tar opp og legger et mål om likere nettleie eller utjevning av nettleien mellom landsdeler som KrF velger å kalle det. 

Partiene har likevel gjerne sin egen «touch» på vedtakene og for KrF´s del peker man på et mål om å utjevne forskjellene i prisene både på strøm mellom landsdeler og nettleie mellom landsdeler.  Siste måneders prisforskjell på strømprisen mellom Nord-Norge og Sør-Norge aktualiserer naturligvis spørsmålet om tilstrekkelig kapasitet på nettet for på den måten å unngå prisområder med for ulik strømpris i Norge. Prisforskjellen på strøm mellom områder i Norge varierer over tid, mens forskjellen på nettleien er konstant gjennom året.  Det er også forskjellige virkemidler for å kunne gjøre noe med disse to problemstillingene, der en utjevning av nettleien først og fremst må løses via politiske virkemidler slik en rekke partier nå inklusive KrF tar inn i sine partiprogram. 

Sogn og Fjordane har av landets dyreste nettleie

Sogn og Fjordane, Storehaugs hjemfylke, er et at de fylkene der man betaler mest for nettleien i Norge. Dette er at av tidenes store tariffmessige paradokser, all den stund det i dette fylket er stor produksjon av kraft til fellesskapets beste.  Da er det mer enn underlig at nettleien er langt høyere enn i områder der det ikke er produksjon i hele tatt.  I Sogn og Fjordane betaler husholdningene i løpet av året 43 millioner mer enn landsgjennomsnittet i nettleie i Norge. Slik kan det ikke fortsette og vi håper i Distriktsenergi at KrF og Tore Storehaug lykkes i sin streben etter å fjerne disse urimelige prisforskjellene i nettleien. 
 

30. april 2021