None
Audun Lysbakken på landsmøte 2021 FOTO: SV    

Også SV med viktig vedtak om likere nettleie på landsmøte

av Knut Lockert
26. april 2021
SV fulgte opp sitt representantforslag i Stortinget om rettferdig nettleie med et vedtak på landsmøte i helgen om å «Utrede en likere og mer rettferdig nettleie over hele landet». Dette vedtaket setter malen for SV´s tilnærming i denne viktige saken og vedtaket finner veien rett inn i partiprogrammet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Dette betyr at partiene AP, SV og SP alle har likere og mer rettferdig nettleie inne i partiprogrammene fram mot høstens valg.  Og slik meningsmålingene ser ut i dag kan de komme i posisjon til å gjøre en vesentlig forskjell i spørsmålet.  Også Krf har talsmenn for likere nettleie, men er i dag i praksis bundet opp av regjeringens tilnærming i dette spørsmålet og stiller seg bak de 20 millionene som er bevilget over statsbudsjettet.  

Partiene SP, SV og AP kan komme til å bestemme

Opposisjonens svar på likere nettleie forventer vi handler om en reell utjevning av nettleien og et ønske om en robust ordning som vil stå seg over tid.  Det er også vår erfaring at det er nettopp det de tilkjennegir i sine diskusjoner rundt temaet og som SV har bekreftet i sitt representantforslag i Stortinget, der det ligger en premiss i forslaget om en brukerfinansiert ordning, med en fordeling av 700 millioner kroner.  Forslaget betyr at ingen vil måtte betale mer enn 30 øre/kWh i nettleie.  I dag varierer som kjent nettleien fra ca 21 øre til 54 øre/kWh eks. avgifter.
Hva opposisjonen samles om dersom de kommer i posisjon til å ta skikkelig tak i spørsmålet gjenstår å se, men at premissene nå er lagt for en større endring med likere nettleie i partiprogrammene til SV, SP og AP er et langt og viktig steg i riktig retning. 

Likere nettleie er god distrikts-politikk

Partiene ser at dette er god distriktspolitikk.  De ser at det er krevende at det er adressen til kunden, som avgjør hva du betaler i nettleie, enten du er en privatperson eller driver næring. De ser at det er en underlighet at der hvor kraften produseres, der er ofte også nettleien som dyrest, mens der det ikke produseres kraft som i de store byene, der er nettleien billigst.  Ikke minst ser partiene en stor utfordring i at når Norge nå elektrifiseres, kan vi ikke legge kostnadene til distrikts-Norge alene, der hvor elektrifiseringen i praksis i stor grad vil foregå.  

Elektrifiseringen må vi spleise på.  Noe annet er svært urettferdig, urimelig og dårlig distriktspolitikk. 
 

26. april 2021