None

LVK´s Landsstyre - Likere nettleie er framtidsrettet Distriktspolitikk

av Knut Lockert
21. april 2021
LVK´s landsstyret presenterer likere nettleie, som framtidsrettet energipolitikk i sitt landstyrevedtak i 2021. Dette stiller vi oss 100% bak i Distriktsenergi. Det er nettopp det det er, framtidsrettet. Det er framtidsrettet i et land der vi elektrifiserer det meste, og der det meste ofte er i distrikts-Norge. Skal vi få til den nødvendige elektrifiseringen, må AS- Norge spleise på regningen og ikke dytte den på kundene til de nettselskapene som ligger der hvor regningene svir som mest.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I landsmøtevedtaket til LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar), som Torfinn Opheim redegjorde for på Europower energi nylig, ber LVK «de politiske partier ta initiativ til endringer i nettleien som gjenspeiler de reelle verdistrømmer, som påskynder etableringen av nye fornybare næringer i distriktene og som sikrer en reell og robust utjevning av nettleien. Dagens tarifferingssystem motarbeider omstillingen til et mer klimavennlig samfunn.». 

Det var Europower Energi som først publiserte saken.

LVK tilstede på stasjonen

Det er hyggelig å lese vedtak der forsamlingen bak vedtaket åpenbart har vårt tilstede på stasjonen når dette var oppe til avstemming.  Her er eierne av landets nettselskaper representert ved LVK på samme linje i spørsmålet om utjevning av nettleien som de selskapene de eier, nemlig en rekke av landets nettselskaper. 

For som nettselskapene selv har redegjort for i lengre tid, er at det skal etablerers ladestasjoner, det skal legges til rette for elektriske ferger og fossilfri produksjon for norsk industri.  Dette innebærer store investeringer i AS-Norge og ofte i grisgrendte områder der nettet må forsterkes.  Selvsagt skal det elektrifiseres, men vi må dele på kostnaden i Norge og ikke la enkelte sluttkunder i Norge ta den økonomiske belastningen for gildet og la andre slippe.  

NoneKnut Lockert i Distriktsenergi jobber svært aktivt mot politikere og forvaltning.    None

Vi har også ved gjentatte anledninger påpekt det paradoksale ved at til tross for at hoveddelen av den fornybare energien i Norge blir produsert i distriktene, betaler innbyggere og næringsliv i mange norske distriktskommuner mye høyere nettleie enn landsgjennomsnittet. Det er ikke til å undres over at man reagerer i Sogn og Fjordane over at i områder der man nærmest kan strekke skjøteledningen bort til kraftverket, har en langt høyere nettleie enn i områder hvor det nærmest ikke produseres kraft i hele tatt, slik som i Oslo.  Dette er urimelig og en åpenbar feil i fastsettelsen av nettleien i Norge og må rettes opp.  Antagelig må man bo i Oslo for å forstå dette. 

Likere nettleie i partiprogrammet til AP 

Nå begynner det å svinge av spørsmålet rundt utjevning av nettleien.  Nå har AP tatt inn en passus om dette i partiprogrammet og SV har en sak der en utjevning av nettleien foreslås til behandling i Stortinget.  Senterpartiet opplever vi har vært soleklare på dette i lang tid og i deres partiprogram 2021-2025 står det SP skal;» få på plass en ordning for utjevning av nettleie som sikrer likt prisnivå i hele landet». Vi vet hva SP tenker prinsipielt om dette, og snart tror partiene kan samle seg om et flertall der en sikrer en robust og reell utjevning av nettariffen i Norge.  
Dette begynner å ligne på noe og summen av gode vedtatte hensikter bør innebære at en robust ordning for likere nettleie lar seg gjennomføre. I den anledning er det glimrende at LVK som eier av en rekke nettselskaper også slutter seg til dette gjennom sitt landsmøtevedtak i 2021. 

21. april 2021