None

Distriktsenergi og Inge Fredriksen i advokatfirmaet Svensson Nøkleby inviterer til Kurs/Webinar

Webinaret tar opp relevante problemstillinger for de 3 % av kundene/anleggene som av ulike årsaker ikke har fjernavlesning. Kundegruppen med anlegg uten fjernavlesning er uensartet, og vi vil belyse hva som er gjeldende rett per i dag for de vanligste rettslige tvistespørsmålene mellom nettselskapene og denne kundegruppen.

Torsdag den 20. mai på Teams, fra kl. 10.00 til 11.30

Dette lærer du mer om:

1. Spørsmål om nettselskapets plikt til å installere AMS kontra kundens nekting av å få installert AMS. Rettslige avgjørelser så langt og veien videre.
2. Spørsmål om tariff/gebyr for håndtering av avlesningssystemet utenfor  fjernavlesningssystemet.
3. Den rettslige situasjonen etter 1.2.2021 (ny § 17-9 i tarifforskriften)
4. Spørsmål om organiseringen av manuell avlesning, forskriftskrav, RMEs forutsetninger  og etablering av rutiner.
5. Spørsmål om bruk av stengeretten for å tilgang til å bytte måler og overfor de som nekter å betale avlesningstariffen.
6. Spørsmål om nettselskapet kan pålegges å videreformidle manuelt innhentede måledata direkte til kraftleverandør slik at kunden kan få kraftavtaler med times- eller månedsspotpris.

Det blir anledning til å sende inn spørsmål knyttet til webinarets tema på forhånd. Spørsmål kan også stilles underveis i webinaret.

Påmelding

Påmelding og spørsmål på forhånd kan sendes til arvid@distriktsenergi.no 

Webinaret koster 900 kr eks. mva. per deltaker. Teams link blir sendt ut deltakerne.

21. april 2021