None
Foto: NTB    

AP´s landsmøte tok likere nettleie inn i partiprogrammet

av Knut Lockert
19. april 2021
Vi opplever at det er mange engasjerte politikere i Arbeiderpartiet som ønsker å utjevne de regionale forskjellene i nettleien i Norge. På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen var det Måsøy Arbeiderparti i Finnmark som holdt i saken hele veien og bidro til at partiet tok inn følgende passus i partiprogrammet; «innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet». Vi gratulerer og stiller oss også bak Måsøy Arbeiderpartis siste setning i pressemeldingen de sendte ut i anledning saken, «Dette er distriktspolitikk». Fra vår side vil vi tilføre; dette er god distriktspolitikk.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Partienes landsmøter peker ut kursen på partienes politikk inn mot valget og Arbeiderpartiet har nå tatt inn i partiprogrammet det mange av deres ledende politikere på Stortinget har stilt seg bak over lengre tid, nemlig at det er viktig å utjevne de store forskjellene i nettleien i Norge. 

Det er riktig som Måsøy Arbeiderparti skriver i sin pressemelding at, «I Finnmark har vi et tøffere klimatiske forhold, i andre distriktsområder er det gjerne tøffere topografiske forhold, og i distriktene er det færre å dele regningen på enn det er i større byområder. Kostnader for utbygging og elektrifisering blir fordelt på kunder, og med færre kunder blir regninga høy på vanlige folk og bedrifter». 

NoneOrdfører Bernth R. Sjursen, Måsøy Arbeiderparti    None

Spleiselag kontra sentralisering

Fra vår side kan vi tilføre at elektrifiseringen av Norge betyr mange og kostnadsdrivende investeringer i distrikts-Norge, der det er få til å dele på regningen sammenlignet med områder med mange nettkunder. Det kan altså ikke være slik at det er distrikts-Norge som skal ta regningen for Stortinget og Norges ønske om en storstilt elektrifisering av Norge. 

Og som Måsøy Arbeiderparti skriver; «Vi mener at elektrifisering må være et spleiselag, og da må vi ta i bruk hele landet – også når det gjelder kompetansearbeidsplasser i de mindre selskapene i distriktene.

Distriktsenergis erfaring er at både SV og Sp er på linje med AP i denne saken.  Det har ikke minst SV vist gjennom sitt representantskapsforslag som nå ligger til behandling i Stortinget.  Det har riktignok ikke Tina Bru applaudert, men en konstellasjon med AP, SV, SP og om nødvendig MDG, kan åpenbart komme til å endre på dette.  Det er verdt å minne om at dersom ikke Krf hadde vært i regjering med Høyre og Venstre ville de også ha stilt seg bak ønsket om likere nettleie.  Også SP har lik nettleie inne i sitt partiprogram 2021-2025, der det tas til ordet for lik nettleie i hele landet.

Dette kommer ikke til å gå over før det går veien mot en robust ordning, som gir en reell utjevning av nettleien i Norge. 

Heia Måsøy Arbeiderparti. 

 

Pressemelding jevnere nettleie

19.04.2021

Måsøy Arbeiderparti vil ha jevnere nettleie over hele landet.

Last ned (docx)
19. april 2021