None
Fra venstre: Finn Terje Schøyen, Jan Morten Ruud og Knut Lockert.    

Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene inviterer til Webinar

Vi har fått Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud fra Analysys Mason, til å gjennomgå sist nytt i fiber -telemarkedet. Det blir hovedfokus på konkurransen mellom fiber og 5G fremover.

Når: Onsdag 12.mai fra kl. 13.00 til ca. 14.00
Sted: Teams, link blir sendt ut.

Program:

  • Innledning, ved Knut Lockert
  • Kort introduksjon av Analysys Mason
  • Det norske telemarkedet
  • Bredbånd/fiber
  • Vil 5G mobil ta over alt sammen? 
  • Hvorfor fiber?
  • Andre viktige momenter
  • Hva ville vi gjort nå?

Påmelding

Påmelding kan skje til arvid@distriktsenergi.no Webinaret koster 900 kr eks. mva. per selskap

Vel møtt!

15. april 2021