None
Screenshot fra seminar om likere nettleie.    

Spennende webinar om regionale forskjeller i nettleien

av Knut Lockert
04. mars 2021
Distriktsenergi arrangerte, det vi opplevde som et særdeles spennende seminar om regionale forskjeller i nettleien. Seks politikere fra energi og miljøkomiteen fra seks forskjellige partier redegjorde for sine tilnærminger til spørsmålet om likere nettleie. Det setter vi stor pris på i Distriktsenergi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er jo ingen hemmelighet at i Distriktsenergi er dette en av de sakene vi har øverst på agendaen. Det er heller ingen hemmelighet at likere nettleie har blitt diskutert over lengre tid uten at det foreligger et resultat fra bestemmende myndigheter som gir en reell robust utjevning som resultat. 

Politikernes presentasjon av egne synspunkter og problemstillinger var oppklarende, samtidig som disse var i kjente spor fra tidligere uttalelser om problemstillingen. Fra bransjehold hadde Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg Kraftlag og Asgeir Aase fra Linjá i Sogn og Fjordane gode innlegg der de presenterte utfordringer i egne distrikt med langt høyere nettleie enn landsgjennomsnittet. 

Fra Repvåg i nord ble det særlig påpekt de nettmessige utfordringene Finnmark nå opplever for å komme en fremtid med økende elektrifisering i møte. Det kan ikke være slik, fortalte Samuelsen at Finnmarks nettkunder skal betale for landets ønske om å elektrifisere samfunnet. Det må gjøres med et spleiselag blant alle landets nettkunder. 
Samuelsens innlegg finner dere her

Asgeir Aase i Linja, uttrykte stor frustrasjon over at deres nettkunder må ta kostnadene ved at Sogn og Fjordane har stor produksjon i området. Uten kraftproduksjonen ville nettleien vært på 26 øre/kWh og ikke 39 øre som i dag. Dette er en systemfeil fortalte Aase. 
Aases innlegg finner dere her

Fra Distriktsenergis side hadde vi en kort innledning der vi redegjorde for hva som skulle til for å gjennomføre en reell likere nettleie i Norge og påpekte i den sammenheng at dersom alle landets husholdningskunder betaler en årlig sum på 180,- får vi en utjevning av nettleien der ingen kunder trenger å betale mer enn gjennomsnittstariffen i Norge på ca. 30 øre/kWh. 


Partiene representert i debatten var Tore Storehaug (Krf), Ole André Myrhvold (SP), Lars Haltbrekken (SV), Ruth Grung (AP), Liv Kari Eskeland (H) og Terje Halleland (Frp).  Debatten og fremleggende synliggjorde hvor partiene sto i spørsmålet og vår litt unyanserte oppfatning er at Krf, SV, SP og AP har en klar tilnærming i retning av av et ønske om likere nettleie, mens Høyre er litt imellom og Frp imot.  En litt grov tilnærming av det som ble sagt i debatten vel og merke.
 

NoneFra venstre: Lars Haltbrekken (SV), Ruth Grung (AP), Ole André Myhrvold (SP), Tore Storehaug (KrF), Liv Kari Eskeland (H) og Terje Halleland (FrP). Foto: Stortinget.no    None

Fra vår side tenker vi at det må være mulig å finne løsninger som flertallet ønsker og kan enes om. Her må det ligge an til gode kompromiss.
Takk til politikerne og andre bidragsytere i webinaret. 

Distriktsenergis innlegg finner dere her

04. mars 2021