None
Arnt M WInther Adm. dir i Lofotkraft FOTO: Lofotkraft    

Lofotkraft med klar tale om utjevning av nettleien i Norge.

av Redaksjonen
24. mars 2021
Lofotkraft er et av de selskapene som har vært klarest i sin oppfordring til politikerne om at myndighetene må få på plass en ordning som utjevner de store forskjellene i nettleien i Norge. Det siste tiåret har det blitt investert i underkant av 2 milliarder for å bygge ut et langt mer bærekraftig nett i det ville landskapet. Lofotværingene sitter igjen med regninga.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I tråd med elektrifiseringen av samfunnet og det økte behovet for kapasitet har det blitt investert tungt i nettet til Lofoten. Når strømnettet ble bygget ut på 60-tallet tok politikerne hensyn til at å bygge en helt nødvendig infrastruktur i en så vill topografi ble for dyrt for innbyggerne - derfor ble det den gang subsidiert. 

Det nasjonale ikonet 

Lofoten er et av Norges mest populære reisemål og det anslåes å underholde 500 000 - 600 000 turister i året. Det medfører at strømnettet må ha god kapasitet, teslaene må kunne lades. Det gamle nettet kunne ikke lenger holde tritt med utviklingen og måtte skiftes ut. Lofotkraft har investert for å utbedre kapasiteten. Overgangen fra fossilt brensel skjer ikke av seg selv, og behovet den medfører er stort. 
 

NoneUtbygging i Lofoten FOTO: Bluebird Media    None

Elektriske sjarker

Vi står også overfor et elektrisk skifte. Personbiler, tungtransport, sjarker og etterhvert cruiseskip - alt skal ideelt sett være elektrisk.  

- Hvis man følger med på utviklingen ved kjøretøy i Norge, fra personbiler til sjarker, og også tungtransporten ute i Europa, så ser vi at overgangen til EL går forholdsvis fort. Det vil kreve en helt annen kapasitet i distriktene, og det er hit mye varer og turister skal inn, og ikke minst råvarer eksporteres ut. Myndighetene må tenke stort og langsiktig, det trengs nasjonal strategi. Enkelte regioner kan ikke bli hengende etter i utviklingen eller måtte betale dyre dommer for å være med på skiftet, sier Arnt Winther.

Utjevningsmodellen

På 60-tallet mente staten at det var viktig å subsidiere kraftutbygginga i landet, det er fortsatt fornuftig den dag i dag. SV har foreslått en løsning for Stortinget der en brukerfinansiert ordning skal sikre at ingen kunder trenger å betale mer enn 30 øre pr/kWh. I praksis skal ordningen finansieres ved at alle landets husstander skal betale i snitt 180 kr i året. Dette gir 700 millioner til utjevning. At samtlige husstander i Norge er med på å sørge for at vi får en lik utvikling på en viktig infrastruktur i hele Norge. Det kommer til å være avgjørende i om vi lykkes i avkarboniseringa av samfunnet.

Blikket framover

- Vi har brukt i underkant av 2 milliarder kroner i løpet av de siste tolv årene på å bygge ut det overordna nettet, så vi er klare for framtiden. Det er lagt inn prognoser på 50 år på hvordan utviklingen kommer til å være, og dette er jo dyrt. Så er det er selvfølgelig en evigvarende syklus, men man kan egentlig si at vi har elektrifisert Lofoten på nytt, vi er klare for framtiden forteller Arnt.

Oppfordringen

Det overordna målet for Norge burde taes med i betraktning, og vi må tenke nasjonalt og langsiktig. 

- Ikke fokuser på detaljer i regionale forskjeller. Hva er best for nasjonen? Det er at hver enkelt familie betaler 180 kroner ekstra året tror jeg det betaler seg raskt tilbake i motsetning til hvis man ikke lykkes. Hvis man ender opp med en ulik utvikling rundt om i landet. Det overordna målet i landet er at vi skal ha et karbonfritt samfunn med god dekning tross alt. 

Det er ikke å jevne ut forskjellene som har vært Arnt Winther er opptatt av, men å minske forskjellene for framtiden.

24. mars 2021

Siste artikler

Få kraftnyheter direkte i din innboks!

. . . .
Din epost er registrert!

Mest leste artikler