None

Det går mot påske, vår og forhåpentligvis snart mot en pandemifri tid

av Halvard Fjeldvær
24. mars 2021
Vi går forhåpentligvis mot normale tider, og jeg håper vi klarer å gjennomføre årskonferansen i Alta etter sommeren. Ved inngangen til forrige påske var vi i startfasen av pandemien. Det har gitt oss noen utfordringer det siste året, men også noen muligheter som vi må ta med oss videre. Det vi også i større grad erfarer, er at flere medlemmer engasjerer seg i våre felles saker. Dette er kjempeviktig! Sammen kan vi legges press på myndighetene for å skape større gjennomslag for bedre rammevilkår.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Det trengs en utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i Norge
Denne erkjennelsen medfører at i Distriktsenergi er vi svært opptatt av at man må utjevne de regionale forskjellene i nettleien i Norge. Flere politikere og politiske partier ser nå urimeligheten ved at noen betaler langt mer enn andre og påpeker at dette er en økende utfordring i en verden der vi i Norge skal bidra til elektrifisering av landet.  Det blir galt om Stortingets ønske om en omlegging til elektrisitet blant annet i transportsektoren skal betales av kundene i distrikts-Norge i større grad enn av andre kunder.  Denne kostnaden må vi ta som et spleiselag. 
Nå har SV fremmet et forslag for Stortinget med en brukerfinansiert ordning for å sikre likere nettleie.  Et forslag som vil gi en reell utjevning av nettleien med ca 700 millioner kroner i potten av en samlet årlig nettleie i Norge på vel 16-17 milliarder eks Statnetts kostnader.  En god ordning slik Distriktsenergi ser det. 
Nå håper vi at partiene SP, AP og SV kan samle seg rundt SV forslag. Alle disse partiene har tatt til ordet for likere nettleie, og da er det viktig å ikke la det beste bli det godes fiende. Også Krf har en politikk i retning en utjevning, men sitter i dag i regjering med Høyre og Venstre som er litt mer lunkne til en utjevningsordning.  Der er det helst sammenslåinger og sentralisering av nettselskapene som skal løse utfordringene med store forskjeller i nettleien.  Fra vår side vil vi minne om at sammenslåinger løser det ikke, de bare flytter på grensen mellom billig og dyrt. 

Reguleringen av nettselskapene må være nøytral og ikke spenne bein på enkeltselskaper

Vi er også svært opptatt av at reguleringen av bransjen er nøytral og ikke favoriserer noen netteiere på bekostning av andre.  Dessverre ser vi systematiske skjevheter i reguleringen av bransjen, og reguleringen treffer noen selskapers kostnadsprofil bedre enn andres.  Dette må det gjøres noe med. Distriktsenergi jobber med dette og har blant annet fått utarbeidet en rapport som påpeker noe av utfordringene reguleringen er omfattet av.  Fra vår side er dette utfordringer som bør la seg løse til fordel for hele kraft-Norge og landets nettkunder. 
Det bør ikke være noe tvil om at dersom man driver et kostnadseffektivt nettselskap, er foroverlent og følger med på de endringer bransjen står overfor, så bør det være fult mulig å fortsette som nettopp dette, ett effektivt foroverlent selskap, som myndighetene applauderer og ikke spenner bein på. 

Årskonferansen 2021

Disse problemstillingene og mye mer ønsker vi å ta tak i, i Alta på årskonferansen 24. til 26 august om pandemien gir oss muligheter til å arrangere «the best årsmøte ever».  Hvorvidt vi vil gjennomføre en fysisk konferanse vil det bli tatt beslutning om mot slutten av mai. 

Kriser gir endringsmuligheter

Flere har tatt til ordet for at man må ikke kaste bort mulighetene som en krise kan gi.  Det ønsker heller ikke Distriktsenergi og pandemien har åpenbart gitt oss et løft i det digitale rom.  Teams og Zoom mv har blitt hverdagen for de fleste av oss.  Dette gjør at vi har besluttet å endre i arbeidsformen til utvalgene.  Nå ser vi for oss at den delen av utvalgsarbeidet som har bestått av informasjon og gode diskusjoner, må åpnes opp digitalt for alle medlemmene som ønsker å være med på dette, ikke bare til de enkelte utvalgsmedlemmene.  Vi har allerede god erfaring med bruk av webinarer.  Kombinert med dette vil vi bruke de gode ressursene medlemmene besitter i adhock-grupper for å løse viktige utfordringer på vegne av oss alle.  Det tror vi blir en god arbeidsform videre. 

Det ønskes en velfortjent god påske til dere alle. 

24. mars 2021

Siste artikler

Få kraftnyheter direkte i din innboks!

. . . .
Din epost er registrert!

Mest leste artikler