None
Torbjørn Storsve er daglig leder i Nettselskapet.    

Nettselskapet med bedriftskultur på toppen

av Redaksjonen
04. februar 2021
Torbjørn Storsve tar over som ny daglig leder i Nettselskapet og setter bedriftskultur som første prioritet på kalenderen i 2021. - Det første jeg gjorde var å ta en samtale med alle mine 40 ansatte, hva motiveres de av? Hvilke ideer og tanker sitter de med? Hvilke utfordringer har de? Dette er spørsmål som det er viktig for meg å få svar på. Slik bygger vi en skikkelig sammensveiset bedrift som kan bevege seg kollektivt mot et felles mål. Vi skal bli så effektive som overhodet mulig, sier Torbjørn Storsve.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Sommeren 2019 ble de tre nettselskapene Sodvin Nett, Orkdal Energinett og Fosen Nett til et selskap - Nettselskapet AS. Og i desember i fjor tok Torbjørn Storsve over som daglig leder i det nye sammenslåtte selskapet.

Bred erfaring

Torbjørn Storsve tar med seg både nasjonal og internasjonal erfaring som vedlikeholdsansvarlig, prosjektsjef, salgs og logistikkdirektør og daglig leder. Først og fremst har ledererfaringen blitt høstet i Norske Skog, hvor han legger bak seg ti år på Skogn, syv år i Golbey i Frankrike og to år på Vancouver Island i Canada.

62 år gammel gikk Torbjørn av i den tradisjonsrike norske industribedriften og startet sin egen rådgivningsbedrift innenfor organisasjon og ledelse med fokus spesielt å skape effektive bedrifter. Etter å ha vært rådgiver for mange forskjellige bedrifter i Trøndelagsregionen med gode resultater, trer Torbjørn Storsve nå inn som daglig leder i Nettselskapet, som interimleder med en løpende kontrakt som varer i et år.

Starter med kultur

- Like før jul avsluttet jeg totalt 40 samtaler med samtlige ansatte i Nettselskapet. Det gir meg et fantastisk underlag for videre utvikling av selskapet. En samtale varer rundt en time der vi sammen tar vi opp helse, miljø, sikkerhet, trivsel, opplæring, tilrettelegging og det daglige arbeidslivet, forteller Torbjørn Storsve.

- Disse samtalene er utrolig viktige for meg og for selskapets videre utvikling fordi jeg får ærlige historier av de ansattes opplevelse av selskapet. Dette gir meg muligheten til å ta tak i ting som den ansatte er misfornøyd med eller opplever som et problem. Disse tingene er ofte lavthengende frukter som jeg kan ta tak i og løse fort. I det store bildet er disse fruktene relativt små, men for den enkelte ansatte betyr det enormt når en blir lyttet til og tiltak blir iverksatt. - Det kan være så enkelt som at en ansatt trenger varmere arbeidsklær, sier Torbjørn Storsve.
 

NoneNettselskapet AS har har 40 ansatte og har ansvaret for strømforsyningen til 24 000 kunder i hele eller deler av kommunene Orkdal, Hemne, Bjugn, Ørland, Snillfjord og Indre Fosen. Nettselskapet har kontorer på Fannrem, Kyrksæterøra og Bjugn.    None


Fra mine tidligere lederposisjoner har jeg lært meg at disse samtalene gir en veldig undervurdert innsikt i hvordan bedriften er og fungerer. Det viktigste for meg er at de ansatte føler at de har lyst til å gå på jobb om morgenen, samtidig som de føler at de har gjort en god jobb når de drar hjem. Hvis vi klarer å komme dit med alle ansatte, da er mye gjort, sier Torbjørn Storsve.

Det svakeste leddet

- I neste omgang blir det nå fokus på å tydeliggjøre ansvar og arbeidsprosesser. Vi skal sette klare roller, med gode arbeidsrutiner. Hvilke rutiner skal vi bruke? Hvilke verktøy skal vi bruke? Hvordan skal vi sikre at utstyret fungerer optimalt? Dette er spørsmål vi stiller oss. Alt henger sammen, forteller han.

- En viktig erfaring jeg har tatt med meg etter mange år som både leder selv og som rådgiver til andre ledere er at det svakeste leddet i en bedrift ofte bestemmer utfallet av resultatet. Derfor er vi nå ekstremt opptatt av å sørge for at alle typer aktiviteter som pågår i bedriften skal være så optimale som mulig for å oppnå kontinuerlig effektiv og god daglig drift. Da slipper vi at det svakeste leddet påvirker det endelig resultatet, utdyper Torbjørn Storsve.

Utfordringen

- Mye av jobben min er å klare å skape et selskap med én identitet, det handler om å etablere en felles kultur og struktur som gjør at vi blir et komplett selskap. Vi må skape en ‘vi’-følelse, og disse 40 samtalene er en god start på å få til det, sier Torbjørn Storsve.

- Jeg har jo med meg en ballast og erfaring fra flere bedrifter. Etter å ha vært innom mange bransjer har jeg utviklet min egen personlige metodikk, mye basert på Lean-tankegangen. Jeg pleier å si at jeg har ikke fasiten, men med erfaring og metodikk utvikler jeg sammen med de ansatte et opplegg for den enkelte bedriften, sier Torbjørn Storsve.

Framtiden

- Før fusjonen lå alle de tre nettselskapene allerede godt an på effektivitetsmålinger i dag, men vi kan bli enda bedre som et felles nettselskap i framtiden. Det finnes en stor oppside her om vi klarer å gjennomføre det vi har startet på nå. Dette motiverer meg som som leder. De ansatte har allerede gitt gode tilbakemeldinger på medarbeidersamtalene og flere føler de har blitt lyttet til og forstått, nå er det min oppgave å levere på det jeg har sagt jeg skal levere på, avslutter Torbjørn Storsve.

 

04. februar 2021