None
Fra venstre: Lars Haltbrekken (SV), Ruth Grung (AP), Ole André Myhrvold (SP), Tore Storehaug (KrF), Liv Kari Eskeland (H) og Terje Halleland (FrP). Foto: Stortinget.no    

Webinar – Regionale forskjeller i nettleien

av Redaksjonen
11. februar 2021
Regionale forskjeller i nettleien eller spørsmålet om likere nettleie har stått på politikernes agenda i ulike innpakninger over lengre tid. Nå er det valgår og nå skal vi diskutere saken med representanter fra Stortingets energi -og miljøkomité.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Deltagerne fra komiteen er Ole André Myhrvold (SP), Lars Haltbrekken (SV), Tore Storehaug (KrF), Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (AP) og Terje Halleland (FrP).

Dette er alle representanter som har vært innom diskusjonen likere nettleie over tid, og det er alle representanter som mener noe om plassen til det lokale energiverket i et framtidsrettet elektrifisert Norge. Vi er derfor svært takknemlige for at de er med oss i en debatt om viktige rammebetingelser for nettselskapene og deres kunder. 

Det er å håpe at alle har fått med seg at Distriktsenergi ønsker å redusere de regionale forskjellene i nettleien i Norge og vi vil benytte anledningen til å si noe om hvordan vi mener dette lar seg realisere på en enkel og god måte.  Det er slik vi ser det også en sammenheng mellom nettleien, kundetilfredshet og nettselskapenes vel og vel de kommende årene. 

Vi ser fram til en god debatt og vi håper at medlemmene er med på debatten og benytter anledningen til å reise spørsmål og komme med verdifulle innspill til innflytelsesrike politikere i norsk energipolitikk.
 

Praktisk informasjon

  • Webinaret gjennomføres den 3. mars klokken 10.00 og det er lagt opp til maks 1,5 time.
  • Påmelding kan gjøres til Arvid Bekjorden, arvid@distriktsenergi.no.
  • Webinaret gjennomføres på Teams og Arvid vil sørge for å sende ut link til påmeldte i god tid før den 3. mars.
     

Vi gleder oss til å se dere på Teams!

11. februar 2021