None
Leder for planavdelingen og droneansvarlig Irina Pirozhinskaia i Ringerikskraft. Foto: Ringerikskraft    

Dronene svever inn i kraftbransjen for alvor

av Redaksjonen
11. februar 2021
Ringerikskraft Nett AS startet for tre år siden testing av droner som et verktøy i den daglige driften. Nå har nettselskapet fire dronepiloter i arbeide. Droneansvarlig Irina Pirozhinskaia forteller om spennende prosjekter som har potensiale til å innovere kraftbransjen ved hjelp av lavere kostnader og mer effektiv befaring av nettet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

 - Vi er i god gang med å finne ut om droner blant annet kan erstatte helikopterbefaring og om vi kan bruke droner i beredskap, sier leder for planavdelingen og droneansvarlig i Ringerikskraft Nett Irina Pirozhinskaia.

- I likhet med Kragerø Energi har vi også samarbeidet tett med eSmart systems. Dette samarbeidet ble en katalysator for at vi satte i gang med egne droneprosjekter, og vi har nå flere forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor dronebruk gående, sier Irina.

Vil bytte ut helikopter med droner

- Vi ser spesielt på det å erstatte helikopter med droner under toppbefaring, toppkontroller og linjebefaring. Her kan vi spare mye kostnader. Hvert år utføres det en linjebefaring av hele nettet, samtidig som at vi har en lovpålagt toppbefaring hvert tiende år. Utover dette tar vi toppkontroller ved behov eller etter uvær. Det hadde vært gunstig om vi kunne bytte ut helikopteret med droner ikke bare på grunn av kostnadene, men også fordi vi ofte får tilbakemeldinger om at husdyr på beite skremmes av helikopteret, forteller Irina.

- Samtidig jobber vi med å innføre droner som en del av daglig drift for våre montører. Spesielt for overvåking av nettet, slik at montørene slipper for eksempel å klatre i masten for å sjekke etter feil. Dronene sørger for at montører får en mer komfortabel og trygg arbeidshverdag, sier Irina.

NoneDronebildene hjelper Ringrikskraft sine montører i felten. Foto: Ringerikskraft    None

Connected Drone og Skogrisk AI

- Vårt største suksess-prosjekt i drone-sammenheng så langt er i samarbeid med eSmart og er Skog og Risk A og Connected Drone. Her får vi droner til å å ta bilder av skog og vegetasjon som vokser i nærheten av strømlinjer. Slik finner vi mønstre for å forebygge fall på strømlinjene. I fjor samlet vi inn flere kilometer med bilder og data, og vi skal gjøre det samme i år for å videreutvikle modellen. Den kunstige intelligensen vil etter hvert kunne varsle oss om områder som er utsatte for eksempel for trefall. Størrelse og vekt på trærne og vindstyrke er spesielt viktige parametere som blir tatt med i regnestykket og analysen, forteller Irina.

- Connected drone handler om å samle data om feil i luftnettet, for eksempel en knekt isolator, eller mangel på topphette. Prosjektet har utviklet programstøtte for behandling og lagring av innsamlet data og intelligent gjenkjenning av feil. Vi er i gang med intuitiv ruteplanlegging og flyvinger for inspeksjoner og befaringer basert på den disse analyserte dataene, sier Irina.

NoneVegetasjon rundt strømlinjen. Foto: eSmart systems    None

Nye regler

I januar i år kom det nye regler for bruk av droner og vi måtte omskrive operasjonsmanualer for å oppdatere oss. Det er godt å få på plass gode og definerte regler, det er viktig for oss som en profesjonell aktør. Vi har fire dronepiloter som nå skal ta nye sertifiseringer, dette er ingeniører og montører vi har valgt å utdanne som en del av satsingen på droner, sier Irina.

NoneIrina Pirozhinskaia er utdannet elektroingeniør og har jobbet i Ringerikskraft siden 2015.    None

Fremtiden

I fremtiden ser jeg for meg at vi har en egen plattform for dronene våre hvor vi kan sende ut droner på befaringer etter behov. Om en montør for eksempel har ledig tid, kan han eller hun sende ut en drone for å sjekke status på et område i nettet. Det er strenge regler og krav fra myndighetene og vi må ha en stram struktur skal vi få dette til, men det er absolutt mulig i fremtiden, avslutter Irina.

11. februar 2021