None

NRK trekker fram meningsløse påstander om besparelser og fusjoner fra 2019-rapport

av Knut Lockert
09. desember 2021
Med overskriften «Vil slå nettselskap saman for å redusere nettleiga – stort potensial trekker NRK fram en rapport fra 2019, og påstår at det er 2,6 milliarder kroner å tjene på at det blir færre nettselskaper. Det er reinspikka tøv. Det kan se ut som at NRK Vestland nå har gått på limpinnen av noen fusjonskåte selskaper i bransjen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

NVEs bestilte Thema-rapport om «potensialet teknologi og organisering har til å redusere strømkundens nettleie» tilbake i 2019. Rapporten er to år gammel og NRK-journalisten forteller til alt overmål at dette er en ny rapport i saken. Rapporten forteller oss at det er 0,6 milliarder å tjene på fusjoner om man legger godviljen til.  Med det vi vet etter 2019 og fram til i dag stiller vi spørsmålstegn ved det også. Vi velger å svare ut saken fra NRK, da vi registrerer at artikkelen gav grobunn for en del spørsmål blant ledende politikere. NRK´s artikkel kan du lese her 

Bare for å ha nevnt det. Distriktsenergi legger seg ikke opp i om selskaper bør fusjonere eller ikke.  Vi har respekt for at dette er ett eieranliggende og at eier i sine strategiske vurderinger legger alle argumentene på bordet før det tas viktige valg for bedriftens framtid. Den tilnærmingen bør også landets politikere møte i spørsmålet om fusjoner blant landets nettselskaper. 

Rapporten fra 2019, synliggjør fire scenarier der det i NRK tar utgangspunkt i det mest offensive scenariet, og ikke det mest sannsynlige.  Rapporten forteller oss i dette scenariet at 1,25 milliarder henføres direkte til gevinsten ved fusjoner og tilsvarende beløp begrunnes med sparte kostnader gjennom framtidig digitalisering. Og den understreker at det ikke er nødvendig med fusjoner for å ta ut digitaliseringsgevinstene. Halvparten av beløpet NRK slår i bordet med har dermed ingen ting med fusjoner å gjøre, men digitalisering.  Og vi vet at gjennomføringen av digitalisering der er enhetskostnadene for de mindre selskapene de samme som for de store, et poeng meddelt fra en av de store innovatørene i bransjen, E-smart system en rekke ganger. 

Rapporten viser også til at skalafordelene man antar å få ved fusjoner og sammenslåingen kan gjennomføres på andre måter, for eksempel ved samarbeid. Om man er forsiktig i anslaget her og legger til grunn 50% besparelse står vi igjen med at «fusjonsgevinsten» alene er på ca. 0,6 milliarder kroner.  Det er ett noe annet beløp enn det NRK formidler i denne saken. 0,6 milliarder utgjør ca. 0,65 øre/kWh i reduksjon i kundens nettleie, eller omtrent to kopper kaffe på Kaffebrenneriet i året.  

Rapporten tar heller ikke hensyn til engangskostnadene ved fusjoner og enda viktigere er det å legge merke til at gevinstene ved å ha et selskap lokalisert i lokalsamfunnet ikke er tatt med i beregningene.  Kun redusert nettleie. I den anledning er det verdt å nevne at Distriktsenergi tidligere har regnet på at distriktsenergiverkene bidrar med 8 milliarder til lokalsamfunnet hvert år. 

Etter rapporten ble skrevet i 2019, er det gjennomført en rekke fusjoner.  Blant annet mellom Eidsiva og Hafslund, nå Elvia.  Ære være dem for dette, men foreløpig har dette kostnadsmessig dyttet de ut av fronten i reguleringen til fordel for Glitre. Det dras på noen kostnader her med andre ord.  Det er også kommet fram en rekke rapporter om digitalisering, blant annet en ekspertgruppes rapport om driftskoordineringen «Fra brettet til det smarte nettet», der det fremkommer at det er antall tilknytningspunkter som er utfordringen for gjennomføringen av digitaliseringen, og dermed effektiviseringsgevinster og ikke antall selskaper.

Det er derfor en underlig tilnærming fra Nikolai Astrup (H) i artikkelen der han sier at med færre nettselskaper kan vi utnytte nettet bedre.  Det er digitaliseringen som skal sørge for at nettene snakker bedre sammen og sørger for bedre utnyttelse av kapasiteten.  Det er åpenbart for oss i bransjen og Astrup var da vitterlig digitaliseringsminister og burde vite bedre.  De lokale nettselskapene vil spille en avgjørende rolle for gjennomføringen av det grønne skiftet.  De bør heies på og ikke spennes bein på slik Astrup legger opp til.  Nå må det jobbes og gjennomføres. 

Det må også nevnes siden eksemplet med Tysnes trekkes fram, at det helt sikkert var gode grunner for å fusjonere Tysnes inn i BKK, men bruken av tallene fremstilles som om det var besparelser som gjør at nettleien i gamle Tysnes-område gikk ned med 40% i året. Det var det selvfølgelig ikke. Nedgangens skyldes at det ble flere til å dele på regningen i Tysnes leveringsområde som var tynt befolket, sammenlignet med hele BKKs område og da går nettleien mye ned i Tysnes område og litt opp for BKKs øvrige kunder. Nedgangen har ingenting med effektivitet eller at man sparer penger å gjøre. Tysnes hadde for øvrig også av landets høyeste nettleie.

En litt mer edruelig tilnærming til tallene i rapporten og tallene sett i sammenheng med andre utgifter i nettleien er å foretrekke. Hvor ble det av kontradiksjonen her? Et google-søk hadde vist at rapportens fremstilling i media i 2019 allerede den gang ble tilbakevist som rimelig håpløse. Rapportens innhold, var i seg selv ok, men det er NRKs framstilling av denne vi mener er mer enn tvilsom. Etter at vi tok kontakt med NRK er det tatt inn i artikkelen at vi ikke er særlig fornøyd med fremstillingen av saken og kort om hvorfor. 


 

09. desember 2021