None
Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert. Foto; Fredrik Kveen    

Høye strømpriser og tiltak

av Knut Lockert
07. desember 2021
Det er høyt volum i strømprisdebatten og mange forslag til landets politikere, på hvordan man kan møte strømkundene med betalingsutfordringer på best mulig måte. Fra Distriktsenergis side har vi tatt til ordet for tiltak som ikke ødelegger for de markedsmekanismene som tross alt er avgjørende for å få forvalte de ressursene vi har på best mulig måte. Derfor bør politikerne velge tiltak som treffer strømkunden gjennom reduserte avgifter og tilskudd til de som trenger det mest. Vi mener også at man bør øke utjevningspotten til nettleien for på den måten redusere de samlede strømutgiftene til de som har både høy nettleie og høy strømpris.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Energi Norge opplyser at staten vil tjene rundt 11 milliarder mer enn normalt på de ekstraordinære strømprisene i år, og i den anledning vil vi hevde at ikke er urimelig at en vesentlig del av dette tilbakeføres til strømkundene, som har fått de ekstraordinære strømutgiftene i fanget. En ytterligere reduksjon av elavgiften vil hjelpe strømkunden.  Redusert moms vil hjelpe strømkunden og en direkte utbetaling til strømkundene avhengig av hvor bredt og omfattede man vil komme kundene i møte er gode tiltak.  Man kommer ett godt stykke på vei med 11 milliarder, som for øvrig tilsvarer det strømkundene betaler i elavgift på ett år til staten. Trekk gjerne et beløp direkte fra strømregningen som er skissert som et mulighet.  Det er treffsikkert og bør kunne gjennomføres uten at markedsmekanismene tilsidesettes. 

Vi har hele tiden vært opptatt av at man i en ekstraordinær situasjon ikke kommer med tiltak, som på sikt vil kunne være ødeleggende for prisdannelsen og et effektivt kraftmarked. Et marked som har levert høy forsyningssikkerhet og til gode priser sammenlignet med prisen i andre land i en årrekke. 
Et medlem fortalte oss, at de er blitt oppringt av idrettslag mv som nå møtte en høy strømpris og derav økte utgifter.  Spørsmålet var om de kunne redusere strømprisen for disse for en stund, og som da vedkommende medlem svarte, det kan vi ikke, den settes i markedet, men vi kan gi dere et tilskudd fra en annen konto på noen kroner akkurat i år.  Sånn må det også være for staten i denne ekstraordinære situasjonen, at man litt billedlig tar med den ene hånden og gir med en annen. Da roter man ikke til et system som tross alt det beste vi har og som så langt har forvaltet landets kraftressurser til det beste for oss alle.

Nå er det ikke slik at vi på noen måte mener at alt er perfekt når vi opplever at strømprisen i store deler av høsten har delt landet i to.  Det er krevende, for kundene og for kraftbransjen.  Det er krevende for forståelsen av bransjen og bransjens omdømme. Et omdømme som er særlig viktig i en fase der vi gjennomfører det grønne skiftet med et stort behov for mer nettutbygging og et økende behov for mere kraft i Norge.  Men svaret på dette er ikke å gripe inn i markedet, men å bygge ned flaskehalser, som gjør at kraften når fram til kunden uten for store begrensinger i nettet, og sørge for mere produksjon i et marked med økende etterspørsel etter fornybar kraft. I mellomtiden får man som i år, når det er en ekstraordinær situasjon imøtekomme de kundene som møter de største utfordringene med reduserte avgifter og en ekstraordinær håndstrekning for å hjelpe de som trenger det mest å betale regningene sine. 

07. desember 2021