None
Fra venstre: Eirik Frantzen (Nordkraft), Armando Botello (Linde) og Marianne Olsnes (Shell)    

Linde inngår samarbeid med Shell og Nordkraft

av Redaksjonen
21. desember 2021
De tre selskapene annonserte i dag intensjonsavtalen om å utvikle et partnerskap for produksjon og distribusjon av grønn hydrogen i Nord-Norge. Shell og Nordkraft har tidligere annonsert et samarbeid med ambisjon om å utvikle dette grønne konseptet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

De inviterte Linde, som er et ledende industrigass- og ingeniørselskap, til å bli med i partnerskapet. Her skal de bidra med sin omfattende teknologi og erfaring innen produksjon, prosessering og distribusjon av hydrogen.

Utfyller hverandre

Selskapene vil gå sammen om å tilby grønn hydrogen til ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i Vestfjorden. Partnere utfyller hverandre med spesialkompetanser og erfaringer innen hydrogenproduksjon, storskala-distribusjon, lagring av flytende hydrogen og fornybar kraftproduksjon. Ferjesambandet er Norges lengste, og Statens vegvesen annonserte nylig at Torghatten Nord vant anbudet om å operere de hydrogendrevne ferjene, som skal startes opp i 2025.

Regjeringen har varslet ambisiøse planer for avkarbonisering, og en konvertering til grønn hydrogen på ruten Bodø-Røst-Værøy-Moskenes vil representere en betydelig milepæl i disse planene.

Shell, Linde og Nordkraft ser på anbudet på Vestfjorden-sambandet som en unik mulighet til ikke bare å avkarbonisere en betydelig del av transportsektoren, men også til å skape verdens første integrerte verdikjede for karbonnøytral flytende hydrogen. Målet til de tre partnerne er å skape et knutepunkt for produksjon og distribusjon av grønn hydrogen i Nord-Norge.

Produksjon i Fauske til kai i Bodø

Det nye foreslåtte anlegget vil bli lokalisert i Fauske kommune og ha en planlagt produksjonskapasitet på 5000 tonn grønn hydrogen per år, nok til å betjene lokale kunder i tillegg til Vestfjorden-ruten.

Videre vil det nye anlegget bidra til økt lokal sysselsetting ved å skape arbeidsplasser samt dra nytte av nærheten til fornybar kraft fra nettet og gode forhold for transport til Bodø og omegn. I tillegg til produksjonsanlegget vil det etableres distribusjon til kai, lagring, kaianlegg og bunkringsanlegg.

– Vi tror at hydrogen vil spille en sentral rolle i energiomstillingen og for å avkarbonisere sektorer som er vanskelig å elektrifisere. Det er veldig spennende at Nord-Norge kan lede veien i utviklingen av ny grønn industri, sier administrerende direktør i A/S Norske Shell, Marianne Olsnes.  

– Vi vil både bidra til det grønne skiftet og flere framtidsrettede arbeidsplasser i nord. Sammen med Shell og Linde kan vi skape en verdensledende industriell klynge basert på flytende hydrogen, konkluderer Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

– Linde er veldig glade for å delta sammen med Shell og Nordkraft i denne satsingen, sier Armando Botello, President Europe North i Linde.

– Vi har utviklet sterke bånd til regionen gjennom mange års vellykket forretningssamarbeid, og er ivrige etter å bidra til økt fart på landets overgang til ren energi.

21. desember 2021