None
Fra venstre: Oddbjørn Samuelsen som er elverksjef i Repvåg Kraftlag SA, Jonas Johnsen som er daglig leder InfraNord AS og Lars Storelv som er Adm. dir. Luostejok Kraftlag SA. (foto: InfraNord)    

Sterkere sammen! Fiberselskapene til Repvåg Kraftlag og Luostejok Kraftlag blir til InfraNord

av Redaksjonen
20. desember 2021
Fra nyttår slår Repvåg Kraftlag SA og Luostejok Kraftlag SA sammen fiberselskapene sine. Det betyr at InfraNord AS, som er navnet på det nye selskapet, kommer til å levere fibertjenester til rundt 4 500 kunder i Karasjok, Porsanger, Måsøy og Nordkapp kommune, samt deler av Hammerfest og Lebesby kommune.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Etter en lang og grundig prosess har selskapene valgt å fusjonere for å styrke den lokale tilhørigheten, beredskapen og kompetansen de begge har. Selskapene har hatt et godt samarbeid over tid, og det var derfor naturlig å slå seg sammen. Fusjonen vil ikke påvirke de ansatte, de lokale arbeidsplassene vil beholdes og kundemottakene i Honningsvåg og Lakselv opprettholdes.

Repvåg Kraftlag SA og Luostejok Kraftlag SA vil ha lik eierandel i selskapet, og dagens daglige leder i InfraNord AS, Jonas Johnsen, fortsetter som daglig leder i det nye selskapet.

– For oss betyr sammenslåingen et større arbeidsmiljø, sterkere fagmiljø og mindre sårbar bemanningssituasjon. For kundene skal sammenslåingen gi bedre service, gode tjenester og høyere beredskap i alle våre områder, forteller han. 

Videre fremhever Johnsen at de to eierne har tatt et viktig samfunnsansvar gjennom utbyggingen av fiber. 

– Tilgang til fiber er som vi ser det helt avgjørende for at vi får etablering i distriktene. De siste to årene har vist oss at stabil internettforbindelse er uunnværlig når nedstengingen fører til hjemmekontor og digital undervisning. Sammenslåingen gjør at vi kan jobbe med å utvikle selskapet videre og satse høyt på både fortetningssalg og utbygging av nye områder.

20. desember 2021