None
Skjermdump: NRK    

Nettleien til fordel for vanlige folk utsettes

av Knut Lockert
20. desember 2021
Etter en politisk prosess det ikke er grunn til å være veldig stolt av, ble innføringen av ny nettleiemodell utsatt. Sentralt sto SV, som fikk en utsettelse av ny nettleiemodell inn som en del av den pakken som skal sikre vanlige folk mot høye strømpriser. Dette kun dager etter at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen var klar i talen og fortalte at ordningen ikke skulle utsettes.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi har skrytt av sikringsordningen og mener det er godt politisk håndverk.  Vi er ikke helt der når det gjelder utsettelsen av ny nettleieordning, der man i siste liten og da mener vi i siste liten, ber nettselskapene skrote alt det arbeide de har jobbet med og lojalt forberedt til å gjelde fra nyttår.  Dette i tråd med forskrifter vedtatt i juni år med virkning fra 1.1.2022. To uker før fristen går ut, snur flertallet og utsetter hele ordningen.  Det er selvfølgelig greit å være uenig innføringen av ordningen, en ordning som over lang tid har vært gjenstand for diskusjon i fagmiljøer og politiske miljøer.  Men når den var bestemt og bransjen har innrettet seg deretter, er det ikke vakkert å snu rett før målgang. 

De fleste nettselskapene snur

Resultatet er likevel at de fleste nettselskapene nå snur og tar tilbake den gamle måten å utforme nettleien på i tråd med flertallets ønske på Stortinget. Selskapene som har innført ordningen tidligere opprettholder selvfølgelig den nye måten å utforme nettleien på. Tilbakemeldingene og responsen er da også gode for disse. Vi forventer også at det er selskaper som velger å innføre ny nettleieordning fra nyttår der kostnadene og ulempene ved å utsette ordningen vurderes som større enn å utsette denne.  Det er de i sin fulle rett til, da ny ordning også er innenfor dagens regelverk.  Stortingets flertall om å utsette ordningen er kun et spørsmål om å utsette et påbud om ordningen skulle tre i kraft fra 1.1.2022 eller ikke.

Vanlige folk taper

Paradokset er jo at vanlige folk, dvs de med mindre hus og leiligheter som bruker strømmen ganske så jevnt over døgnet ville tjent på ordningen, mens de med store hus, store hytter og som bruker mye strøm samtidig ville fått en økning i nettleien.  I praksis er ordningen kun en vennlig dytt i retning av å få redusert kostnadene i nettet ved at flere er mer bevisste på at det koster nettselskapene og derigjennom deres kunder mye, om vi ikke evner å justere forbruket til et litt jevnere forbruksmønster enn det mange har i dag. Ny nettleieordning vil dermed bidra til lavere kostnader og derigjennom lavere nettleie enn ellers over tid. 

Ordningen med ny nettleie påvirker ikke nettselskapenes inntekter

Nettselskapene tjener ikke en krone på dette, da de får inntektene bestemt av myndighetene uavhengig av modell valgt for utformingen av nettleien. Ei heller glem at et sted mellom 50 og 80% av kundene får enten uendret nettleie eller en reduksjon av denne.  
Det er også en smule paradoksalt at det er høye strømpriser som stopper ordningen, i en verden der myndighetene har presset på for å skille nett og strømsalg gjennom en rekke tiltak, så er det nettselskapene som er satt til å forvalte avslaget i strømprisen gjennom nettleiefakturaen. Og om vi ikke hadde sett rekordhøye strømpriser ville ikke utsettelsen av ny nettleie funnet sted.

Hva nå med veien videre? 

På nyåret forventer vi at ganske raskt kommer opp en diskusjon om hva som skal til for å innføre ordningen, og fra hvilket tidspunkt den da skal tre i kraft. En diskusjon som nå i hvert fall kan føres uavhengig av størrelsen på strømprisen, da høy strømpris var en viktig faktor for ikke å innføre nye ordninger for nettleien akkurat i disse tider. 
 

20. desember 2021