None

Distriktsenergi stiller seg bak regjeringens sikringsordning

av Knut Lockert
11. desember 2021
I Distriktsenergi har vi hele veien satt som forutsetning at strømprisen ikke må påvirkes som et resultat av forslaget fra politikerne og ønsket om å hjelpe til med de høye strømregningene. Og vi har ønsket en treffsikker ordning som hjelper de som trenger det mest i denne tross alt ekstraordinære situasjonen. Så langt ser regjeringens forslag lovende ut.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Ordningen tuller ikke med kraftmarkedet

Med en ordning der staten tar 50% av regningen over 70 øre, ligger prisen såpass høyt at det fortsatt vil lønne seg å spare, og ordningen vil tre inn dersom gjennomsnittsprisen er over 70 øre over hele måneden. Det betyr at man ikke vet om man får igjen penger gjennom redusert strømregning før i ettertid, hvilket innebærer at det fortsatt vil lønne seg å spare. Taket på 5000 KWh i måneden trekker også i denne retningen. Disse tre forholdene mener vi i sum innebærer at man ikke påvirker markedet på en slik måte at ressursene ikke brukes optimalt samfunnsmessig. Det er et gode og er med på at Distriktsenergi stiller seg bak forslaget fra regjeringen. 

Ordningen skal gjelde i perioden desember til mars, og vil kun gjelde husholdninger. Den anses å koste ca. 5 milliarder kroner, selvfølgelig avhengig av hvor prisen legger seg i perioden desember til mars.

Når det gjelder omfanget av ordningen, lar vi dette først og fremst være et politikeranliggende, men vi registrerer likevel at vårt og mange andres ønske om å ta i et tak for de som trenger det mest synes å være oppfylt. Se for øvrig hva vi har sagt om dette tidligere her.

Nettselskapene skal administrere ordningen

Nettselskapene skal administrerere ordningen. Fra vår side vil vi legge vekt på at dette ikke må innebærer at nettselskapene på noen måte kommer i noen likviditetsskvis for å gjøre denne jobben. Her må det klare regler på plass. Vi finner også grunn til å påpeke at det faktum at nettselskapene her i praksis gjør en jobb på vegne av strømselskapene, er prinsipielt uheldig når man eller ser på myndighetenes strikte holdning til nettselskapenes nøytralitet med krav om splitt i kundedatabaser, krav til merkevareskille og et krav til selskapsmessig og funksjonelt skille, for å nevne noe.  Dette understreker behovet for at denne ordningen ikke må bli permanent slik den er sydd sammen, men være et engangstilfelle.

Se mer om sikringsordningen her 
 

11. desember 2021