None
Skjermbilde fra VG -TV    

Regjeringen foreslår å kutte tre milliarder i elavgiften

av Knut Lockert
09. november 2021
I Hurdalsplattformen er strømprisene, eller bukt med de høye strømprisene en mye omtalt del av det regjeringen har sagt de skal levere på. I tillegg er det utjevning av nettleien, som har fått sin plass i Hurdalsplattformen. Nå leveres det på elavgiften, mens utjevning av nettleien lar vente på seg – som forventet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

2022 et "tilleggsbudsjett"

Nå er det jo slik at regjeringen bestående av SP og AP for budsjettåret 2022 ikke legger frem et fullgodt budsjett.  Det har det ikke vært tid til og det budsjettet som nå legges fram er et budsjett der budsjettet til regjeringen Solberg pyntes på i en retning som er i tråd med erklæringen på Hurdal.  Et fullgodt budsjett fra denne regjeringen får vi først for budsjettåret 2023. 

Tatt i betraktning av SP og AP ikke har flertall på Stortinget, må regjeringen søke støtte hos andre for å få et flertall.  Det som er signalisert er at regjeringen vil snu seg i retning SV og danne et flertall for budsjettåret 2022. Hvorvidt de lykkes med dette eller må snu seg mot Stortinget for øvrig gjenstår å se.

Elavgiften 

Regjeringen foreslår å kutte elavgiften med 3 milliarder kroner.  Dette er trukket fram som den største enkeltposten i budsjettet til regjeringen (utover det som finnes av all verdens budsjettposter i det budsjettet de tar over fra regjeringen Solberg naturligvis). Til tross for beløpets størrelse vil dette ikke utgjøre mer enn 7-800 kroner pr husstand gjennom et år. 
Likevel er dette slik vi se det et godt tiltak, og en varig reduksjon i månedene april til desember på 1,5 øre er et steg i riktig retning for elavgiften.  I månedene januar til og med mars foreslås elavgiften redusert med 48 % 

Utjevning av nettleien

Solbergregjeringen la i sitt budsjett fram et utjevningstilskudd på 20 millioner tilsvarende det som lå i budsjettet året før.  I Slagsvold Vedums budsjettillegg er dette beløpet ikke justert.  Hvorvidt det blir en endring her etter forhandlinger med SV ville ikke overraske og etter vårt syn være på sin plass for å peke ut en kurs i tråd med Støreregjeringens tilnærming til utjevning av nettleien.  Det punktet ligger nemlig inne i Hurdalserklæringen som en leveranse for regjeringen.  

Vi tok opp med Senterpartiets energipolitiske talsmann, Ole Andre Myhrvold spørsmålet om hvorfor dette ikke var inne i budsjettet allerede nå fra 2022 og han svarte følgende på dette: 

«Regjeringens politikk er fastslått i Hurdalsplattformen og der heter det at regjeringen ønsker å innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet. Dette står fast.  

-At det ikke kom noe i tilleggsproposisjonen skyldes at det var svært begrenset hva man kunne få til allerede i høst med et budsjett som egentlig allerede var lagt. 

-Utjevning av nettleie er uansett hvor regjeringen har ambisjoner og som vi kommer til å jobbe videre med. Vi som har jobbet med dette en stund vet samtidig at det er flere hensyn som må avveies i utformingen av en slik utjevnende modell, og derfor krever et slikt arbeid litt tid før vi får på plass en mer kraftfull modell enn den vi har i dag med tilfeldig utjevning over budsjettet».

I Distriktsenergi høres Myrvolds tilnærming til spørsmålet tilforlatelig ut og vi vil fra vår side bidra med alt vi har av modeller og løsninger på de spørsmål regjeringen måtte ønske svar på fram til vi har «på plass en mer kraftfull modell enn den vi har i dag med tilfeldig utjevning over budsjettet».

Andre forhold

-    Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Enova på 300 millioner, der 100 av disse skal gå til etablering av hurtigladere i områder der markedsgrunnlaget for å investere ikke er tilstrekkelig for kommersielle aktører. 
-    Olje- og energidepartementet tilføres 18 millioner ekstra til statens satsing på Havvind.
-    Forskningsrådet mister 30 millioner  

Dette var noen av «høydepunktene» i Slagsvold Vedums tilleggsbudsjett innenfor vårt fagområdet og nå gjenstår det å se hva utfallet blir etter at regjeringen må finne støtte i Stortinget til budsjettet. 
 

09. november 2021