None
Det er disse tre som må holde i avtalen mellom SV og regjeringen om budsjettet 2022 (Foto: Pål Laukli, Ragne B. Lysaker, Fotonorden)    

Ingen påplussing av utjevningstilskuddet for nettleien i det fremforhandlede budsjettet med SV

av Knut Lockert
30. november 2021
SV og regjeringspartiene har alle utjevning av nettleien høyt hevet i sine partiprogrammer. SP og AP har til og med tatt dette inn i Hurdalserklæringen. Likevel nøyer partiene seg med Solbergregjeringens forslag på 20 millioner i utjevningstilskudd i 2022. Forstå det den som kan.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Totalt er statsbudsjettet på rundt 1550 milliarder og i forhandlingene med SV skal det ha blitt flyttet på ca. 6 milliarder kroner. Likevel ble det ikke rom for å heve utjevningstilskuddet. Trøsten må være at både SV og SP med deres energipolitiske talsmenn ser for seg 2023 som et gjennombruddsår for det evigvarende spørsmålet om utjevning av nettleien. Det må en utredning til først kan vi lese i Hurdalsplattformen.  Dog skal denne utredningen ende opp i en utjevningsordning.  Spørsmålet er «bare» hvordan og hvor omfattende. 

En forspilt mulighet

Likevel er vi forundret over at det ikke ble satt fart på spørsmålet med en økt bevilgning utover de 20 millionene som står i budsjettet etter arven fra Solbergregjeringen.  Vi er forundret også fordi dette kunne truffet de med størst utfordringer i dag.  De med både høy kraftpris og høy nettleie.  Vi er også forundret fordi olje- og energiministeren lovet å gjøre noe med nettleien i oktober, eller som hun sa "lover billigere nettleie"

Dette ville medført at de samlede strømkostnadene ville ha blitt redusert.  En forspilt mulighet i denne omgang. 

Elavgiften

Lettelsene i elavgiften tilsvarende halv pris i månedene januar-mars beholdes.  Dette utgjør 700-800 kroner i gjennomsnitt for en husstand. Det er også bestemt at det skal utredes et bunnfradrag på elavgiften for å skjerme de med lavt forbruk mot høye strømpriser. 

Enova

I budsjettavtalen med SV kan vi lese om Enova at Stortinget ber regjeringen vurdere å overføre ansvaret for arbeidet med enøktiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene til Husbanken innen revidert 2022. Stortinget ber regjeringen sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdninger som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 millioner kroner som kommer av enigheten mellom partiene. 


Øvrige forhold i budsjettet mellom SV og regjeringspartiene kan det lese mer om her
 

30. november 2021