None
Et av selskapene som ble hardt rammet var Griug (tidligere Valdres Energi Nett). Her ser vi at de er i full gang med linjeryddig i kjølevannet av den vanvittige stormen i fjellområdene i Sør -Norge sist helg. Bilde: Griug    

Heftige uværsdøgn utfordrer Kile-ordningen

av Knut Lockert
25. november 2021
Uværet i fjellområdene i Sør-Norge har vært ekstremt og det synes å være enighet i området om at noe tilsvarende har man aldri vært vitne til før. Noen beskriver også at dette uværet er noe vi opplever en gang hvert 100-år. Når man ser på bilder ser det da også ut som om det har slått ned en bombe enkelte steder. Omfanget er enormt og nettselskapene har lagt ned en fabelaktig innsats for å få strømmen tilbake til kundene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Flere av Distriktsenergis medlemmer har stått helhjertet og samvittighetsfullt midt oppe i dette og er fortsatt i arbeid for å sikre strømforsyningen etter uværet. Fra Distriktsenergis side kommer vi åpenbart til å se nærmere på hva selskapene nå har vært igjennom og være med å spre erfaringer til andre, etter disse krevende dagene. Men først skal selskapene få bruke tiden på å løse alle de praktiske utfordringene i kjølevannet av uværet, før vi vil bruke av medlemmenes tid naturligvis. 

Nær sagt alle har ett unntak for force-majure, unntatt landets nettselskaper

Men det vi tør påstå allerede nå, er at dette uværet utfordrer Kile-ordningen og at dette uværet understreker det vi har påpekt i årevis, at det er meningsløst at Kile-ordningen ikke har ett unntak for force-majeure.  Det er en underlig verden og et underlig regelverk, dersom uværet av dette omfang skal være med å gi selskaper som står i stormen store økonomiske utfordringer, samtidig som naboen som ikke ble rammet av stormen, får økt effektivitet og økte inntekter begrunnet med andre selskapers elendighet.  Reguleringen kan ikke basere seg på flaks og uflaks, i saker som dette.

Distriktsenergi har gjentatte ganger tatt opp Kile-ordningen med myndighetene og begrunnet hvorfor denne må ha en bestemmelse om unntak for force-majeure.  RME ser på dette og flere elementer av Kile-ordningen i disse dager, og i den anledning har vi sammen med Energi Norge nok en gang understreket som i vår siste hilsen til RME datert 10.11.2021 at

«det bør være slik at der hvor det pålegges et KILE-ansvar må det kunne legges til grunn at det enten hadde vært mulig å investere seg bort fra strømutfallet basert på samfunnsøkonomiske kriterier, eller mulig å hindre eller begrense utfallet gjennom drift av nettet. I motsatt fall kan ikke selskapene pålegges noe KILE-ansvar i disse konkrete situasjonene dersom man ser til formålet med KILE-ordningen om å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet».

I nær sagt alle leveringsvilkår uavhengig av bransje, finner man unntak for eller utsettelse av kontraktsoppfyllelse dersom det foreligger en force-majeure situasjon.  Men ikke for landets nettselskaper. Dette selv om det også fra myndighetshold presiseres at strømmen ikke alltid vil være tilgengelig av den grunn at det samfunnsøkonomisk ikke vil være regningssvarende å investere seg bort fra alle feil og fordi man vet at det er situasjoner der hvor økte investeringer ikke vil gjøre noe fra eller til.  Strømmen hadde gått uansett.  Akkurat slik situasjonen nå har vært i deler av fjellområdene i Sør-Norge i disse dager.  

Vi oppfordrer RME her til å endre regelverket slik at det justeres i tråd med Kile-ordningens intensjon og at regelverket justeres inn i en retning der selskapene økonomi ikke baserer seg på flaks eller uflaks.

Strømmen går når bomben faller, og da må regelverket hensynta dette.  
 

25. november 2021