None

Bra Statnett, gjør som svenskene

av Knut Lockert
25. november 2021
I forbindelse med de store prisforskjellene på kraft i Norge har Distriktsenergi vært kritiske til at Statnett ikke har, slik vi ser det, vært konkrete nok med hensyn til å redegjøre for mulige tiltak på kort og lang sikt for å få redusert prisforskjellene i Norge. I så henseende er Statnetts beslutning om å drifte nettet på samme måte som svenskene gjør det, ett skritt i riktig retning.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Prisområder i Norge er vi vant med, men det vi ser nå med tidvis ti ganger høyere pris sørpå enn nordover er åpenbart ikke til å leve med over tid. Kraftbransjen leverer rett og slett ikke det markedet som vi burde. Hadde bensinprisen variert som kraftprisen, eller hadde fisken levert til fiskemottaket blitt liggende og ikke blitt levert til kunden, hadde det vært oppstandelse og demonstrasjoner foran Stortinget. Slik er kraftmarkedet for tiden, prisen mellom områder i Norge varier for mye, og vi får ikke levert ut kraften til kunden pga flaskehalser. (Saken ble først publisert hos Europower den 24.11.2021.)

Store prisforskjeller internt i Norge vil øke omdømmeutfordringen

La det ikke være noen tvil om at kraftmarkedet er kommet for å bli og at det er et fungerende marked som er den beste løsningen for kunden og bransjen over tid. Større variasjoner i kraftprisen er også noe vi må venne oss til og et resultat av mer fornybar kraft inn i systemet. Men de store variasjonene mellom områdene i Norge, det holder ikke. Her leverer ikke markedet slik kundene bør kunne forvente. Det er ikke bra når en kunde opplever at andre betaler skjorta mens han selv slipper svært billig unna eller omvendt for den saks skyld. Det blir trøbbel av slikt og tilliten til kraftbransjen vil rase nedover i enhver omdømmestatistikk, om dette ikke håndteres på best mulig måte gjennom handling og en liste med konkrete punkter som kan løse denne utfordringen.  

Dårlig omdømme passer dessuten svært dårlig i en situasjon der kraftbransjen må gå foran i det grønne skiftet og helst bør møte forståelse både for mere nettutbygging og for tilgangen på mere kraft. Samfunnskontrakten vår henger i en tynn råd for øyeblikket og nå må det pekes på løsninger fremover. 

Det ligger i politikkens natur å "ville gjøre noe"

Vi vet at presset på politikerne allerede er stort for å «gjøre noe». Og det er allerede forslag på bordet om å gjøre noe, slik som Rødts tilnærming om at nettselskapene selv skal måtte bære utgiftene til kjøp av nettap selv, og ikke ta dette inn over nettleien, slik som i dag. Håpløst for en allerede presset monopolist, men overrasket over at vi får slike forslag fra politikere som er satt på Stortinget for å «gjøre noe». Det kan vi ikke være. 

Statsråden har også blitt spurt om nord-sør problematikken av Frp, og statsråden svarer der blant annet at Frp kan takke seg selv for å ikke ha gjort noe med dette tidligere, men sier samtidig at regjeringen i Hurdalsplattformen skriver vi at vi vil "sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned." Deretter pekes det på Strømnettutvalget som skal levere sin rapport juni neste år. For vår del vi vil føye til at Strømnettutvalget neppe alene er rette adressat for den delikate problemstillingen med et Norge delt i områder med billig og dyr strøm. Dette selv om det åpenbart hjelper på nedbygging av flaskehalser at det jobbes fortere både hos nettselskapene og hos ansvarlige konsesjonsmyndigheter. 

De konkrete løsningene på prisforskjellene på kort og lang sikt, må pekes på fra bransjen nå og især fra Statnett som er nærmest til å gjøre nettopp dette. Det å drifte nettet slik svenskene gjør nå, er et slikt tiltak. 
 

25. november 2021