None
Det gjelder å ikke " fyre for kråka". FOTO: Getty    

Minst nettap i Norge

av Knut Lockert
24. november 2021
Det er Jæren Everk som troner på toppen av tabellen sammen med Klepp Energi når det gjelder minst nettap i Norge og dermed de som bidrar til minst fyring for kråkene sammenlignet med landets øvrige nettselskaper. Begge selskapene har et nettap på 2,2 prosent i løpet av året i lokalt distribusjonsnett.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Når det gjelder øvrige selskaper som scorer høyt på lite nettap finner vi i RME´s statistikk for 2019 at topp fem-listen ser slik ut i lokalt distribusjonsnett 

1    Delt første plass mellom Jæren Everk og Klepp Energi med en nettapsprosent på 2,2
2    Norefjell Nett (Krødsherad Elverk) har 2,4 % i nettap
3    Linja (SFE) har 2,5% i nettap
4    Odda Energi har 2,8 % i nettap
5    Sygnir (Sognekraft) har 2,9% i nettap

Jæren Everk fra 7% nettap på 1980-tallet til 2,2% i dag

Distriktsenergi har tatt kontakt med everksjef Birger Høyland i Jæren Everk for å høre hva de har gjort på Jæren for å komme dit at de har minst nettap i Norge? 

På spørsmål om de alltid har vært gode på nettap svarer Høyland, nei det har de ikke alltid vært.  Han forteller oss at på slutten av 1980 tallet hadde de over 7% tap i nettet.  Den gang hadde vi generelt ett dårlig distribusjonsnett og mange kundeklager.  Etter denne tid har vi nærmest fornyet hele distribusjonsnettet og det er den åpenbare hovedårsaken til at tapet i nettet er redusert betydelig og til nettet med minst tap i Norge. Nå er vi stabilt nede på ca 2,2 % nettap i hele Distribusjonsnettet. Gjennomsnittlig nettap i Norge i lokalt distribusjonsnett er på ca. 4%.

Høyland var også villig til å dele med oss andre grep som har trukket nettapet nedover hos Jæren elverk siden 1980-tallet. Han forteller at de siste de siste 40 årene har fornyet hele vårt nett, og at de har hatt fokus på følgende i denne prosessen:

-  Gjøre de rette investeringene i et langsiktig perspektiv
-  Standard på 22 kV på høyspent
-  Standard på 400 V på lavspent
-  Fortrinnsvis bygge med jordkabler, noe som gjør det enklere å legge tilstrekkelig stort tverrsnitt på kablene. Tilleggskostnaden er liten for å legge «gode» tverrsnitt i forhold til når en bygger luftnett.
-  Standard bygge «berøringssikre» anlegg.
-  Høyt fokus på tap og spenningskvalitet når en beregner tilgjengelighet/ledig kapasitet i nettet til nytt forbruk/produksjon.

NoneEverkssjef Birger Høyland FOTO: Liv Margot Sviland    None

Lavt nettap er også gunstig for selskapets samlede økonomi

Tapet i nettet må som vi alle vet handles i kraftmarkedet.  Med lite tap som i Jæren Elverk, innebærer dette at utgiftene blir tilsvarende mindre sammenlignet med de selskapene som har et høyere tap og kompensere for. Med dagens kraftpriser især sørpå kan dette bli en betydelig utgift. Og vi har allerede sett at selskaper er ute og varsler sine kunder om en økt nettleie av denne grunn. 

Høyland kan fortelle oss at konkret for deres del har selskapet, de siste årene hatt et tap på 2,2 % av en levert mengde på ca. 350 GWh. Dette gir et tap på ca. 8 GWh. Dersom vi hadde fortsatt med et tap på 7 % som vi hadde på 1980-tallet hadde nettapet vært 24,5 GWh forteller Høyland. Med en pris på 50 øre/kWh for nettap gir dette en besparelse på ca. 8,3 mill kroner årlig. Med dagens priser på 1 kroner/kWh så er besparelsen 16,5 mill kroner. Det lave tapet kommer Jæren Everk til gode i effektivitetsberegningen til NVE og gir selskapet god økonomi. Og det lave tapet gir også kundene en lavere nettleie enn de hadde hatt med høyere tap.  Dessuten er et lavt nettap godt for miljøet og klima. 

I Distriktsenergi gratulerer vi Jæren Elverk.

24. november 2021