None

Underlig skepsis til Trygg strømhandel fra enkelte strømselgere

av Knut Lockert
06. oktober 2021
Nok engang kan vi lese i Europower at Tibber og Klarkraft er skeptiske til Trygg Strømhandel. Behovet fra noen strømaktører til å snakke ned ordningen kan man undres over for faktum er at sertifiseringsordningen Trygg strømhandel går langt lengre enn lovpålagte krav og vil utgjøre en konkurransefordel for de som er tilknyttet denne. Rett og slett fordi ordningen vil gjøre en forskjell til det bedre for landets strømkunder.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Ca to tredjedeler av landets kunder får i dag strømmen sin levert fra aktører som er med i Trygg strømhandel.  Det er en strålende start på en ordning som vil løfte forholdet, mellom strømkunden og strømleverandøren.  (Kronikken sto først å lese i Europower 5.10.2021)

Vi kjenner alle til at forholdet mellom strømkunden og strømleverandøren har vært utsatt for store prøvelser de siste årene. Forbrukerrådet har påpekt med rette en rekke krittverdige forhold rettet mot deler av strømbransjen.  I denne perioden har det selvfølgelig vært en regulering av bransjen både fra NVEs side og fra forbrukssiden, blant annet med et regelverk rundt markedsføring som Forbrukertilsynet forvalter. Men erfaringen er at selv med et etablert regelverk foretas det overtramp som ikke har gitt konsekvenser for strømselgerne i tilstrekkelig grad.  Saksbehandlingen har ofte tatt tid og konsekvensene har det vært så som så med og det har ofte vært grunnlag for tolkningstvil i de sakene som har vært oppe til vurdering. 

Bransjeorganisasjonene måtte selvfølgelig gjøre noe

Det ville vært underlig om ikke bransjens organisasjoner tok tak i denne utfordringen og ønsket å gjøre noe for å forbedre relasjonen mellom kunde og strømselger. Distriktsenergi og Energi Norge valgte å gjøre noe.  Noe annet ville vært useriøst. Vi valgte å etablere Trygg strømhandel ved hjelp av det kanskje beste sertifiseringsselskaper i verden, nemlig DNV.  Vi valgte å se hen til andre land og til Sverige for å hente de beste ideene for å etablere eller reetablere et godt forhold mellom kunden og strømselgerne. Det å sitte å bivåne dette uten å foreta seg noe, var intet godt alternativ.

Så til selskapene som tilsynelatende ikke trenger ordningen.  Dem om det, den er jo frivillig, men påstanden de kommer med for å snakke ordningen ned, de er ganske så håpløse. 

Klarkraftsjefen forteller til Europower at et problem med ordningen var at den er frivillig og de som ville forlede kunden er frie til å fortsette med dette om de ikke er med.  I min verden er det et argument for ordningen og representerer en klar melding om innmelding i ordningen og ikke en kritikk av denne. 

Trygg strømhandel følges opp og det sanksjoneres ved eventuelle overtramp

Klarkraftsjefen Haakon Dyrnes forteller videre at det er vanskelig å se hvordan ordningen skal følges opp i praksis. Det har slik vi ser det langt på vei vært en hovedutfordring med dagens regler, før Trygg Strømhandel.  Ting har tatt for lang tid og det har fått få konsekvenser for de som har beveget seg på feil side av regelverket.  Med Trygg Strømhandel er det lagt opp til sanksjonsmuligheter som i siste konsekvens kan innebære at man ikke får være med på ordningen om bruddene er deretter.  

Tibbersjefen Edgar Aksnes, melder at han er skeptisk, fordi ordningen ikke synes god nok og utformet svært defensiv i forhold til kritikk fra kunder, Forbrukerrådet og andre.  Her hiver leder for strømsalg i Circle K, Preben Kristiansen seg på og sier at han er ikke særlig imponert fordi ordningen innebærer at strømselskaper skal følge lovpålagt krav og regler og opptre etisk i markedsføringen. 

Ordningen går langt lengre enn lovpålagte krav

Til dette er det å si at selvfølgelig må ordningen være innenfor lover og regler og tilpasse seg underveis, ettersom det måtte komme endringer. Men ordningen er langt mer enn hva som følger av lover og regler.  DNV ser til at en rekke tiltak er foretatt i virksomheten før de blir sertifisert.  Noe av det som går utover lovpålagte krav er:
-Selskapene skal ha et system for å sikre at nødvendig opplæring er tilgjengelig, gjennomføres, vedlikeholdes og dokumenteres
- Virksomheten skal ha en oversikt over tjenesteleverandører som kommer i direkte kontakt med kunder og hvilke avtaler den har med disse.  Også her foreligger opplæringskrav og regler rundt evaluering og oppfølging av disse. 
- selskapene skal sette konkrete mål knyttet til kundetilfredshet og omdømme og det skal settes opp retningslinjer for hvordan man følger opp og rapporterer på disse målene. 
- selskapene skal sette opp avvikssystem for registrering og behandling av klager 

Dette er noen av de regler som ikke følger av noe andre regelverk enn av Trygg Strømhandel som sikrer et klart og målrettet fokus fra strømselgerne, tilstrekkelig kompetanse, klagesystemer og kontroll på de som selger strøm på deres vegne.  Dessuten vil ordningen være med å sikre de gode løsningene der det er rom for tolkningstvil under dagens regelverk. 
Strømselgerne trenger regler å forholde seg til, men det er også slik at strømselgerne opererer i et konkurranseutsatt marked, hvilket gjør at det må fortsatt være et handlingsrom for strømselgerne i dette markedet – innenfor gjeldende regler og nå også innenfor regelverket i Trygg Strømhandel. 

Ordningen er valgfri, men vil kunne gi en konkurransefordel

Vi har full respekt for at noen selskaper ikke vil være en del av ordningen, så som Tibber og Klarkraft.  Men de kommer selvfølgelig til å oppleve at de selskapene som er klassifisert under Trygg strømhandel vil bruke dette i sin markedsføring.  Rett og slett fordi det utgjør en forskjell.  Det er kanskje den største utfordringen Tibber og Klarkraft har med ordningen, når de nå velger å ikke klassifisere seg under denne. 
I en del tilfeller er regelverket gjenstand for tolkningstvil og det er jo kanskje verdt å minne om at også Klarkraft og Tibber har beveget seg i grenselandet for hva som kan aksepteres i kundekommunikasjonen.  Tibber med feil bruk av opprinnelsesgarantier i sin markedsføring og Klarkraft gikk på nesestyver gjennom å en presentasjon av prisen på 35 kroner, som medførte et større oppslag i Europower det det het; Jug fra strømselskapet «som ikke juger». 

Vår anbefaling til landets strømselgere er å være endel av Trygg Strømhandel. Det utgjør en forskjell for landets strømkunder.  Så får Tibber og Klarkraft gjøre som de vil. Som ansatt i kraftbransjen får jeg stadig spørsmål om hvilken strømleverandør man bør velge. Jeg svarer sjeldent veldig konkret på det, men nå svarer jeg tja ikke så lett å si, men at de er tilknyttet Trygg Strømhandel er jo ingen ulempe. 
 

06. oktober 2021