None
Fremtidige scenarioer presentert av Statnett ved konsernsjef Hilde Tonne    

Inntil 100 milliarder til nettutbygging fram mot 2030 - Norge må tilrettelegge for mer enn 50% økning av energiforbruket fra i dag.

av Redaksjonen
05. oktober 2021
Det meldte Statnett da de nylig presenterte sin plan "Nettutviklingsplan for det grønne taktskiftet". I Distriktsenergi ser vi en fremoverlent og solid plan for nettutviklingen de kommende år. Et godt svar på tiltale mht alle de utfordringene og mulighetene bransjen står med hensyn til det grønne skiftet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det skal brukes mye penger for å kunne elektrifisere samfunnet og fra Statnetts hold ble det opplyst at det snakkes om inntil ca. 100 milliarder kroner de kommende ti år. Dette, selv om det knyttes stor usikkerhet til tallene. Det er således ingen tvil om at fokus på kostnadseffektivitet i prosjektene og samlede planer (områdeplaner) blir viktige for å holde kostnadene nede fremover. Fra vår side i Distriktsenergi vet vi at landets nettselskaper store som små, bynære og distriktselskaper ser fram til å levere på det grønne skiftet sammen med Statnett fremover.  Tonne var da også opptatt av at det grønne taktskifte er et felles ansvar og understreket ved flere anledninger at det grønne taktskifte ikke lenger representerer kun fremtiden, men at dette står vi oppe i nå.   

Ett av virkemidlene for å kunne jobbe fortere er å kunne jobbet etter vedtatte områdeplaner. I Distriktsenergi mener vi Statnetts fokus på bruk av områdeplaner er en god og spennende tilnærming for på den måten å komme raskere i mål fra planer til ferdige linjer. Statnetts invitasjon til landets nettselskaper, der dialogen var satt på topp av agendaen er en god start på dette arbeidet. 

NoneNettutviklingsplanen 2021 fra Statnett    None

Enorm økning i søknader om tilknytting

Hilde Tonne kunne fortelle at antallet tilknytningssøknader gikk fra ca. 4 i året (2017-18) til ca 120 i året i 2021. Vi ser at det er en bredde i de sektorene som henvender seg til oss; vi ser batteri, vi ser datasentere, vi ser hydrogen - i tillegg til at tradisjonell industri øker. Hvis vi skal levere på tilknytning, så er vi også avhengige av at produksjonen i Norge legger til rette for den industrialiseringen som er igang, fortsatte en engasjert Tonne i sin presentasjon.

-Dette bildet viser hvorfor vi så at "det grønne skiftet" kom til Norge rundt november 2019 fortalte Tonne.

Utdrag av sammendreaget for Nettutviklingsplanen 2021

  • Vi planlegger for å møte en forbruksvekst opp mot 220 TWh i 2050
  • Vi øker tempoet i nettutviklingen, og planlegger spenningsoppgradering til 420 kV i regioner med stor aktivitet og alle transportkanaler innen 2040
  • Vi planlegger for havnett både som systemansvarlig og planlegger, og legger til rette for en første hybridforbindelse innen 2030
  • Vi etablerer områdeplaner som viser målnett i regionene og koordinerer system- og anleggstiltak, reinvesteringer og ny kapasitet – i tett samarbeid med regionale nettselskaper
  • Vi utøver en aktiv planrolle for å sikre rasjonell nettutvikling og tilknytning
  • Vi samarbeider med bransjen innenlands og utenlands for å løse samfunnsoppdraget vårt

Nettutviklingsplanen finner du her.

05. oktober 2021