None
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor    
Nettleie

Utjevning av nettleien som virkemiddel i strømprisdebatten

av Knut Lockert
28. oktober 2021
Regjeringen lover å gjøre noe med de høye strømprisene og det er allerede vedtatt et tilskudd til de som i dag mottar bostøtte. Også en utjevning av nettleien er tatt opp av statsråden, som et virkemiddel for å redusere den totale belastningen på husholdningene med strømregningen, nå som kraftprisene er svært høye i deler av Norge. Det lar seg selvfølgelig gjennomføre.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Man må skille mellom utjevning av nettleien på kort sikt som virkemiddel i strømprisdebatten og utjevning av nettleien som en varig og gjennomførbar ordning på lengre sikt. 

Regjeringserklæringen legger til grunn at det skal foretas en utjevning av nettleien i Norge. Det mener også SV og Distriktsenergi forventer en varig og reell utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i tråd med Hurdalserklæringen. Men med de «akutte» høye strømprisene har utjevning blitt sett på som et eget virkemiddel for å senke den totale belastningen på strømkundene nå som kraftprisene er uvanlig høye.

I et debattinnlegg i avisen Nordland mandag, ble det tatt til ordet for at en utjevning av nettleien ville medføre høyere priser i Nord-Norge eller som vedkommende sa «skal Nord-Norge straffes nå?». Det skal de selvfølgelig ikke som undertegnede svarte ut i samme avis noen dager etterpå

I praksis vil en utjevning av nettleien som virkemiddel for å få ned de samlede strømutgiftene kunne foretas på en av følgende to måter.

Enten legger man mer penger i dagens utjevningsordning der det nå ligger 20 millioner kroner til fordeling og utjevner nettleien i tråd med denne. Da vil de med høy nettleie få en reduksjon i de samlede strømkostnadene enten de bor eller driver næring, der hvor strømprisen er høy eller de bor eller driver næring, der strømprisen er lav. For skribenten fra Nord-Norge vil hun kun ha en oppside med dette, gjennom at de vil kunne få en reduksjon i nettleien dersom den er høy nok til å få utjevning, selv om de i dag har en lavere strømpris enn sørpå.

NoneFOTO: Skjermdump fra debattinnlegget i Avisa Nordland.    None

Eller man sørger for at utjevning av nettleien treffer kun der kraftprisen er høy, samtidig som nettleien er høy. Da vil man treffe mer sørpå, men en slik tilnærming vil ikke bety høyere nettleie i Nord-Norge. Her vil man betale samme nettleie som før. Dette vil være en mere krevende ordning og administrere, men mulig.

Stor forskjell i nettleien i Norge er uheldig. Det er urimelig og det kan medføre at bedrifter velger å lokalisere seg på annet sted fordi de møter en høyere nettleie enn gjennomsnittet. Store variasjoner i nettleien kan rett og slett stå i veien for det grønne skiftet. Regjeringen har da også sagt at de skal levere på dette punktet, ikke bare nå, men på sikt foreta en reell og varig utjevning av nettleien i Norge. Hva som skjer på kort sikt med utjevning, som et av flere tiltak mot høyere strømpriser gjenstår å se, men på sikt vil det bli store endringer i tråd med Hurdalserklæringens formuleringer på dette området. 

28. oktober 2021