None
LIKERE NETTLEIE: Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka og styreleder i bransjeforeningen Distriktsenergi, arbeider for at det skal bli likere nettleie for alle strømkunder i landet. I dag varierer det fra 21 til 51 øre per kilowatt, men Fjeldvær foreslår en modell der ingen har høyere nettleie enn 30 øre per kilowatt.    

Vil ha likere nettleie over hele landet: – Urettferdig at distriktene der strømmen lages betaler mer enn i byene

av Tor Helge Solli
26. januar 2021
Bransjeforening arbeider for at nettleien du som strømkunde betaler, skal bli likere uavhengig av hvor du bor. – Det er urettferdig at de som bor i distriktene der strømmen produseres skal betale høyere nettleie enn de som bor i de store byene.

Tor Helge Solli

Journalist i Tidens Krav

Det sier Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka og styreleder i bransjeforeningen Distriktsenergi. Foreningen har lenge arbeidet for at de betydelige forskjellene i nettleien skal reduseres. Ikke for at nettselskapene skal tjene mer, for det vil de ikke gjøre, men for at kunden skal få lavere nettleie.

– Det er store forskjeller i nettleien mellom distriktskommuner og de som bor i by. Innbyggere og bedrifter i mange distriktskommuner må betale høyere nettleie enn landsgjennomsnittet, på tross av at mesteparten av den fornybare kraften produseres i distriktene. I Surnadal, for eksempel, lages det langt mer strøm enn vi bruker. Overskuddet sendes ut på markedet til kunder som da betaler lavere nettleie enn det surnadalingene gjør, sier Fjeldvær.

Distriktsenergi akter å gjøre nettleien til en valgkampsak.

– Jeg har startet arbeidet med de politiske partiene i Møre og Romsdal. Målet er å få fylkespartiene til å argumentere sentralt for likere nettleie, slik at likere nettleie blir med i partiprogrammene inn mot valget i september. Dette gjelder spesielt partiene Ap, KrF, Sp og SV, der vi oppfatter at det er politisk vilje for likere nettleie, sier Fjeldvær.

Lavere på Nordmøre

Foreningen har laget en modell som betyr at alle landets strømkunder betaler 180 kroner ekstra i nettleie inn til en utjevningspott for å oppnå maksimalt 30 øre i nettleie per kilowatt strømforbruk. Det betyr at de kundene som har en nettleie under 30 øre/kWh får en ekstrakostnad på 180 kroner per år i nettleie, mens kundene som betaler mer enn 30 øre/kWh i dag får redusert kostnad.

Svorka har i dag 38,19 øre i nettleie, Neas har 39,60 øre og Sunndal Energi har 41,06. Gjennomsnittet i landet er 29,6 øre. I praksis betyr dette at kundene i de tre nordmørsselskapene vil spare nettleie med modellen Fjeldvær og Distriktsenergi foreslår.

Totalt vil kundene til cirka halvpartene av landets 110 nettselskap få lavere nettleie med en slik modell. En kunde i Svorka med et årsforbruk på 20.000 kw/h, vil spare 1.700 kroner minus de 180 kronene alle skal bidra med til utjevningspotten, en Neas-kunde enda litt mer siden nettleien der i dag er litt høyere enn i Svorka.

– Det vil spare kundene i Møre og Romsdal for 52 millioner kroner i nettleie, og enda mer i fylker som Nordland og Troms/Finnmark. Likere nettleie er god distriktspolitikk, og jeg mener politikerne må innføre dette i Norge. Prisen å betale er lav, kun 180 kroner per strømkunde, eller 0.9 øre ekstra per kilowattime, sier Fjeldvær.

NoneMODELL: Halvard Fjeldvær og bransjeforeningen Distriktsenergi har laget en modell som viser at det kan oppnås maksimal nettleie på 30 øre per kilowatttime strømbruk ved at alle landets strømkunder betaler 180 kroner i ekstra nettleie. Kunder som betaler mer enn 30 øre i dag, vil spare på ordningen. En kunde i Svorka vil som eksempel få cirka 1.700 kroner lavere nettleie per år.    None

21-51 øre

Han er styreleder i Distriktsenergi som er bransjeforeningen for 66 energiselskaper i Norge, og forklarer at nettleien i dag varierer fra 21 øre/kWh og 51 øre/kWh.

– Kostnaden ved å drifte og vedlikeholde strømnettet er større i distriktene med spredt bebyggelse enn den er i byene. I tillegg er det flere å dele kostnaden på i byene, og derfor er nettleien lavere der. I Svorka vil vi aldri klare å komme ned på landsgjennomsnittet for nettleien. Det er dyrt å drifte, vedlikeholde og satse på nye prosjekt, og det er bare 7.000 kunder å fordele kostnadene på. Derfor har det vært viktig for Distriktsenergi å lage en modell som gir likere nettleie i Norge, sier Fjeldvær.

Han viser til at Stortinget har vedtatt at nettleien skal jevnes ut. NVE har utredet en rekke modeller, blant annet modellen fra Distriktsenergi. Forslaget fra NVE er en brukerfinansiert modell. Det betyr at det er brukerne av nettet som finansierer ordningen.

– Det betyr svært mye for de som bor i distriktene som betaler høy nettleie i dag, men lite for de som bor i byer med lav nettleie. Med vårt forslag vil landets husholdningskunder finansiere ordningen gjennom å betale 180 kroner i året over nettleien, sier Fjeldvær.

– Liten vilje

Til tross for at Stortinget har vedtatt at Regjeringen skal sørge for likere nettleie, mener Fjeldvær at prosessen med å få på plass tiltak har dratt ut i tid. I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringen en bevilgning på 20 millioner kroner til likere nettleie.

– Å bevilge 20 millioner for å utjevne nettleien over Statsbudsjettet betyr veldig lite når nettselskapene i Norge krever inn om lag 17,5 milliarder kroner. Vi opplever at det er liten vilje i dagens regjering for å innføre en brukerfinansiert modell som sikrer at ingen betaler mer enn 30 øre/kWh i nettleie, sier Fjeldvær, og viser til at utjevningspotten blir på 701 millioner kroner dersom alle landets strømkunder betaler 180 kroner.

En brukerfinansiert ordning slik som Distriktsenergi foreslår vil ifølge Fjeldvær skape en mekanisme for å sikre likere nettleie i hele landet over tid.

– I motsetning til bevilgninger over Statsbudsjettet som ikke gir reell utjevning av nettleien, sier styrelederen.

Denne saken ble først publisert i Tidens Kraft onsdag 20. januar.

26. januar 2021