None
POSITIV: Per Vidar Kjølmoen, 1. kandidat til Arbeiderpartiet til høstens valg, liker forslaget om likere nettleie, slik Halvard Fjeldvær i bransjeforeningen Distriktsenergi foreslår.    

Liker utspillet som gir nordmøringer lavere nettleie: – Dette virker å være en fornuftig og gjennomførbar modell

av Tor Helge Solli
26. januar 2021
Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er positive til forslaget som vil redusere forskjellene i nettleien forbrukerne i landet betaler, og som vil gi alle på Nordmøre lavere nettleie.

Tor Helge Solli

Journalist i Tidens Krav

Før helga lanserte styreleder Halvard Fjeldvær i Distriktsenergi en modell som skal sørge for at forskjellen på nettleien som forbrukerne betaler, skal reduseres. I dag slipper noen unna med 21 øre per kilowattime strøm, mens andre må ut med 51 øre.

– Dette er en konkret og god modell som vi skal se nærmere på. Jeg har allerede sendt forslaget videre til mine kolleger, sier Sps Jenny Klinge.

– Modellen virker fornuftig, spennende og gjennomførbar, et godt innspill som er spilt videre til dem som arbeider med partiprogram, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Begge partiene ønsker å redusere forskjellen i nettleien. I utgangspunktet er det innbyggere i de folkerike regionene som betaler minst, mens forbrukere i mindre folkerike distrikt må punge ut betydelig mer.

– Dette til tross for at mesteparten av den fornybare produksjonen produseres i distriktene. Likere nettleie er god distriktspolitikk, og jeg mener at politikerne må innføre likere nettleie i Norge, sier Fjeldvær, som også er konsernsjef i Svorka med base i Surnadal.

Vil ha likere nettleie over hele landet: – Urettferdig at distriktene der strømmen lages betaler mer enn i byene.

NoneROS: Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) synes det er prisverdig at Halvard Fjeldvær i Svorka og Distriktsenergi har brukt tid og ressurser på å lage en modell for hvordan nettleien kan bli mer lik.    None

Flere å dele på

Kostnaden ved å drifte og vedlikeholde strømnettet er større i distriktene med spredt bebyggelse enn den er i byene, der det dessuten bor flere å fordele kostnadene på. Fjeldvær lanserer derfor en modell der alle landets husholdningskunder betaler 180 kroner ekstra i nettleie.

Dette vil gi en utjevningspott på 701 millioner kroner som skal sørge for at ingen skal betale mer enn 30 øre per kilowattime i nettleie.

– Jeg sier ikke at dette blir modellen vi går for, men personlig liker jeg den godt. 180 kroner er ikke mye å betale ekstra for dem som i dag har lav nettleie, sier Klinge. 

Kjølmoen er enig.

– Ap ønsker en modell for utjevning, og med denne modellen slipper vi at noen må ta hele regningen, sier Kjølmoen.

Nordmøringer vil spare

Husholdningskunder på Nordmøre vil spare nettleie med den foreslåtte modellen, siden kunder i Neas, Svorka og Sunndal Energi alle betaler mer enn 30 øre per kilowattime i nettleie i dag. Samlet sett vil strømkunder i Møre og Romsdal få 52 millioner kroner i redusert nettleie.

– Dette er en betydelig omfordeling som betyr noe, sier Kjølmoen.

– Det er dessuten rettferdig at de som bor der strømmen produseres får lavere nettleie enn tilfellet er i dag. Ulempene med regulerte vassdrag og oppdemming av daler er jo allerede en realitet, sier Klinge.

Denne saken ble først publisert i Tidens Kraft torsdag 21. januar.

26. januar 2021