None
Knut Kroepelien (Energi Norge) og Knut Lockert (Distriktsenergi).    

27. januar lanseres Trygg strømhandel

av Redaksjonen
14. januar 2021
Energi Norge, Distriktsenergi og DNV GL lanserer den 27. januar Trygg strømhandel. Dette er en frivillig sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Et oversiktlig og velfungerende strømmarked med god konkurranse mellom aktørene skal gi kundene gode og trygge strømprodukter. I den senere tid har strømmarkedet blitt kritisert på en rekke områder; mange strømkunder forstår ikke strømmarkedet, mange er ikke trygge på at de har valgt et godt strømprodukt og en del strømkunder hevder de har blitt lurt.

Meld deg på gratis webinar 27. januar Kl. 10:30 - 11:00: Lansering av Trygg strømhandel

Strømbransjen er tydelige på at strømmarkedet må bli enklere og tryggere for strømkundene. Bransjen har dermed kommet opp, sammen med DNV GL som har lang og solid erfaring rundt sertifiseringsordninger, med Trygg strømhandel. Målet er at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som gir strømkundene trygghet og økt forbrukervern.

- Sammen med DNV GL, medlemmene våre og Distriktenergi har vi nå fått på plass en frivillig sertifiseringsordning for strømleverandørene. Vi gleder oss til å lansere Trygg strømhandel, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Trygg strømhandel setter krav til oppfølging av: 

 • Lover og regler 
 • Opplæring og kompetanseheving 
 • Tjenesteleverandører 
 • Kontinuerlig forbedring 
 • Salg av strøm 
 • Avtaleinngåelse 
 • Fakturering 
 • Kundeservice 
 • Informasjon 
 • Oppsigelse av avtale 
 • Gjensalg

Lanseringen foregår den 27. januar på Facebook kl. 10.30. Det vil også bli et webinar den samme dagen kl. 12.00 med flere detaljer om kravene, ordningen og hvordan man kan bli sertifisert. 

- Dette mener vi kan være starten på et tryggere og enklere strømmarked – til det beste for strømkundene, avslutter Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Meld deg på gratis webinar 27. januar Kl. 10:30 - 11:00: Lansering av Trygg strømhandel

Meld deg på webinar 27. januar Kl. 12:00 - 14:00: Trygg strømhandel: Kravene og ordningen

14. januar 2021