None
Pål Rønning er æresmedlem i Distriktsenergi.    

48 år i kraftbransjen: En ekte energilegende

av Redaksjonen
09. september 2020
Pål Rønning er det vi kan kalle en energi-legende, etter over 48 års fartstid i bransjen ønsker han nå pensjonisttilværelsen velkommen. I 31 av disse årene har han vært administrerende direktør i Flesberg Elektrisitetsverk.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det er liten tvil om at Pål Rønnings store nettverk og faglige innsikt har vært viktig for Flesberg Elektrisitetsverk.  Han er en fagmann på sin hals med klare meninger om bransjen og aller helst om bransjens alle tekniske utfordringer. Ja, og så om tariffer og marginaltap må man kunne si og en hel del andre ting.

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert forteller at Pål har vært fantastisk til å rekruttere medlemmer i Distriktsenergis tidlige fase og ikke minst gitt gode innspill i de faglige diskusjoner gjennom våre utvalg. I tillegg har Pål alltid vært stor tilhenger av Distriktsenergi og summen av alt dette gjorde at Pål i sin tid ble æresmedlem i Distriktsenergi eller Defo som det het den gang. Vi ønsker Pål alt godt inn i pensjonisttilværelsen og kjenner vi han rett kommer han ikke til å kjede seg.  Da tar han i så fall bare en biltur i en av sine BMWér, da disse bilene og dette bilmerket er han store hobby og lidenskap.   

Vi tar en en prat med Pål og snakker om tiden i Flesberg Elektrisitetsverk og hva han tenker om Distriktsenergi. Se videoen med Pål under:

09. september 2020