None
Illustrasjonsfoto: GettyImages    

Ja takk til forutsigbare og lønnsomme rammebetingelser for landets bredbåndselskaper

av Knut Lockert
21. september 2020
Distriktsenergi deltok på et innspillsmøte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 21. september, som gjaldt stortingsmeldingen om elektronisk kommunikasjon. Av det vi påpekte var blant annet at myndighetene ikke må glemme historien når nye regler skal utmeisles og at det er utrolig viktig med penger i potten og forutsigbare rammebetingelser.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Energiselskapene har tatt samfunnsansvar

Det ble påpekt av Distriktsenergi og en rekke andre innspillere at Norge kan være stolte av å ha et Ekomnett og derigjennom et bredbåndsnett i verdensklasse. Men det har ikke kommet av seg selv at vi har den bredbåndsdekningen i Distrikts-Norge som vi har i dag. KMD ble derfor fortalt at Distriktsenergi i sin tid utførte en undersøkelse blant medlemmene der påstanden vår var «uten energisektoren, hadde det ikke vært mye reelt bredbånd i distriktene». 26 % svarte den gang at satsingen på bredbånd var motivert kun av samfunnsmessige hensyn og 73% svarte at motivet var en kombinasjon av samfunnsmessige hensyn og markedsøkonomiske muligheter. Ingen svarte at de satset på bredbånd kun ut i fra markedsøkonomiske hensyn. De lokale energiverkene har således tatt ansvar for «eget» konsesjonsområdet og sikret utbygging til tross for og ikke på grunn av gode økonomiske rammebetingelser. 

Det er fortsatt områder med usikkert inntektspotensial som er den største utfordringen fremover

Der hvor det er potensielt mange kunder er situasjonen annerledes. Der er det å forvente at vi får en klassisk markeds og kundedrevet utvikling av digitaliseringen. Men det er fortsatt områder med lite mennesker og et usikkert inntektspotensial, som er hovedutfordringen for å sikre alle en nødvendig og politisk ønsket tilgang til bredbånd og det digitale Norge.

Det ble understreket fra vår side at heretter er det ikke å forvente at energiverkene med eierandeler i bredbånd i dagens regime vil bygge ut, dersom de økonomiske rammebetingelsene er for usikre. Uansett hvem som skal stå for jobben, er det viktig å sikre rammebetingelser som gir tilstrekkelig forutsigbarhet for investeringer i bredbånd i resterende «krevende» områder. Det må foreligge sikkerhet for at de får økonomiske betingelser som sikrer en forsvarlig forrentning på den investerte kapitalen.

Fragmentert tilskuddsordning

I den anledning må det gis tilskudd som sikrer denne forutsigbarheten. Tilskuddsordningene må sys sammen slik at det er mulig for flere å være med på framtidig utbygging (fragmentert tilskuddsordning) og ikke innrette midler med en forventning om at én stor aktør skal stå for alt. Etter at energiselskapene over år har tatt risiko og samfunnsansvar for å sikre utbygging, er det ikke tid nå for å spenne bein på de samme aktørene, gjennom å ekskludere disse for å være med videre.

Hele vårt innlegg kan dere lese her.

NoneDistriktsenergi fikk gitt viktige innspill til KMD i nettmøte.    None
21. september 2020