None
Kjetil Lund i ivrig diskusjon på Distriktsenergis årskonferanse i Rosendal 2019 med blant annet Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg kraftlag. Foto: Fredrik Kveen.    

NVEs nye modell for nettleie bør være salgbar

av Knut Lockert
02. september 2020
NVE har nå lagt fram en modell for utforming av nettleie (effekttariffer) som er full av kompromisser. Full av kompromisser for å tekkes de fleste og forhåpentlig nok til at forslaget kan gå igjennom. Tariff og politikk går hånd i hånd i denne saken og vi vil berømme NVE for å ha lyttet til de innspillene de har fått, også fra Distriktsenergi. Dette bør gå veien.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Europower har til overskrift ved omtale av modellen på lanseringsdagen, at «NVE skroter forslaget til effekttariff». Men det gjør de altså ikke, ikke helt, men det er en moderat tilnærming sammenlignet med tidligere og dermed også et steg i retning lavere tariffer på sikt enn dersom effekttariffene hadde blitt lagt i skuffen. Bare for å ha nevnt det, dette forslaget har ingenting med den jobben som gjøres for å få likere nettleie i Norge. Den saken går sin gang.

Les hele Rapporten fra NVE her: Oppsummering av høring og anbefaling til endringer i nettleiestrukturen

Utgangspunktet for hele diskusjonen rundt effekttariffer er at det er et behov for å stimulere til effektiv bruk av nettet og da bør nettleiestrukturen reflektere de faktiske kostnadene i nettet i større grad enn i dag. Ved å stimulere til større sammenheng mellom kostnader og bruk, vil de samlede kostnader til nettet gå ned. Slipper nettselskapet å bygge en trafo ekstra til bruk én time på påskeaften i hyttefeltet når påskelammet er i ovnen, ved at det i denne timen ikke lades biler samtidig, spares kostnader. Perfekt. Det er også slik at økt bruk av strøm kommende år gjør endringene ekstra viktige.

Av det NVE foreslår merker vi oss følgende til forskjell fra tidligere: 

  • Det er foreslått å droppe effektledd for husholdninger. Det betyr to ledd istedenfor tre som   opprinnelig foreslått, hvilket gjør at systemet blir mindre komplisert. Dette innebærer at fastleddet skal utformes basert på effekt. Her gis det lite føringer på hvordan dette skal gjøres. Det vil si at det er muligheter for å benytte sikringsstørrelse eller for eksempel et gjennomsnitt av effektforbruket siste året. 
  • Det gis mulighet til å ta ut et høyere energiledd enn det som dekker nettap. Dette gitt at energileddet ikke utgjør mer enn 50% av inntektene til nettselskapene. Og energileddet kan variere mellom døgn eller årstider.
  • Det er ikke lagt til grunn lange overgangsordninger og de nye reglene skal gjeldes fra neste sommer. Det er knapp tid, men bør være overkommelig.
  • Næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. 

Fra Distriktsenergis side ser vi at det er åpnet for at selskapene kan bruke det foreslåtte regelverket avhengig av deres egne effektutfordringer, ved å skru på parameterne etter behov, dog innen gitte rammer vel og merke. Sånn må det være. Vi vil nå sette oss skikkelig inn i det nye forslaget og se hvilke utfordrnger dette gir for deretter å kunne bidra til best mulig løsninger for nettselskapene og deres kunder. 

 

02. september 2020