None
Ymber sine montører på høyspentarbeid øverst i Reisadalen. Foto: Ymber    

Supereffektive Ymber

av Arvid Bekjorden
14. september 2020
Energiselskapet Ymber er blant landets mest effektive nettselskaper og selskapet er på listen over de beste vannkraftprodusentene i Norge. Det gjøres følgelig mye riktig i Ymber og Nordreisa for tiden.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Ymber vil være i norgestoppen på effektiv nettdrift av strømnettet

Myndighetenes grep for å sikre effektiv drift av nettselskapene er å måle disse mot hverandre i en «effektivitetskonkurranse» basert på den såkalte DEA-modellen. Inntektene til selskapene økes dersom selskapet er et effektivt selskap og kundene får på sikt lavere nettleie. For Ymbers del snakker vi om et av de mest effektive selskapene i Norge sammenlignet med alle andre selskaper målt etter DEA-modellen. 

Det gjøres åpenbart mye riktig i Sørkjosen i Nordreisa der Ymber har sitt hovedkontor, for Ymber drifter nettet flere millioner kroner billigere enn de beste selskapene de blir sammenlignet med. Slå den!

Administrerende direktør Erling Martinsen, forteller at de har jobbet systematisk med å spare kostnader over tid og at de har lykkes med å skape en forståelse og kultur i selskapet for å drive kostnadseffektivt. Men ikke på bekostning av sikker strømdrift understreker Martinsen.

Ymber også i Norgestoppen på effektiv drift av vannkraftverk

Ymber er også en av de 10 mest effektive vannkraftprodusentene i Norge, hvilket fremkommer av PA Consultings rapport, som viser en kostnadssammenligning for vannkraftproduksjon basert på 2019 tall.

 

NoneErling Martinsen som har vært administrerende direktør i selskapet i omtrent 20 år sier til Distriktsenergi at han er meget stolt av den jobben de 75 ansatte utfører. Foto: Arvid Bekjorden    None

330 km til avdelingskontoret i Kautokeino

Det er lange avstander i konsesjonsområdet til Ymber. Her finner vi blant annet Kautokeino kommune, som ligger hele 330 km i bil unna hovedkontoret i Sørkjosen. Det gjelder å se mulighetene, så Martinsen understreker at det blir en del kontorvirksomhet på biltur og at det er mulig å gjøre turen litt kortere vinterstid med snøscooter via Reisadalen. Sånn sett er drift og vedlikehold av en litt annen karakter og med noen andre utfordringer enn det som er gjengs for de fleste nettselskaper lengre sør i Norge. De store avstandene og de klimatiske forskjellene i Norge er det svært viktig at myndighetene ser og forstår i sin regulering av bransjen, understreker Martinsen.

Transporterer strøm til viktig næringsliv

Forsyningssikkerheten er som for bransjen for øvrig det aller viktigste for Ymber. Vi har virksomheter i vårt område som setter lit til oss slik som lakseprodusenten Lerøy, der det produseres laks som gir hele 15-16 trailerlass av 15 tonn laks daglig. Til sammenligning så fiskes det ca. 30 tonn laks årlig i Altaelven.

Vanskeligere å ta ut synergier

Etter at selskapet (som også andre energiselskaper) har måttet splitte opp selskapet i et konsern med døtre har det blitt vanskeligere å ta ut synergier sier Martinsen. Et av områdene som har hatt en meget positiv utvikling er fiberbredbånd. Ymber har gradvis økt antall fiberkunder og har nå rundt 6000 fiberbredbåndskunder forteller Erling. Sammen med nett gjør fiberbredbåndsaktiviteten at risikoen ved lave kraftpriser for produksjonen blir langt mindre. Men Martinsen understreker at det er særdeles viktig at myndighetene ikke dytter unødvendige byråkratiserende krav på bransjen, slik som kravet til det funksjonelle skillet. Det gir mindre effektive selskaper og høyere nettleie.

 

Fakta om Ymber AS


Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 3net AS. Konsernet omsetter for 250 NOK og har 75 ansatte. Konsernet er leverandør av nettjenester til 9 100 nettkunder og bredbånd til 6 000 kunder. Konsernet har en årlig kraftproduksjon på 365 GWh i 8 hel- og deleide kraftverk. Ymber Nett AS har ca. 40 medarbeidere og selskapets hovedkontor ligger i Sørkjosen i Nordreisa kommune.

14. september 2020