None
Nettsjef i Ringerikskraft Nett, Jan-Erik Brattbakk. Foto: Ringerikskraft Nett    

Utrygge kunder

av Redaksjonen
20. august 2020
Både på Ringerike og i Stange har det i siste vært stor pågang av strømkunder som fortviler over personer som kommer på døren med manipulerende intensjoner og falsk informasjon om hvem de er og hvem de representerer.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Vi må tidvis ut til våre kunder blant annet for å ta stikkprøver av strømmålerne, hvilket vi er pålagt fra Justervesenet. Nå opplever vi at enkelte kunder er skeptiske til at våre ansatte faktisk er ansatt hos oss i Ringerikskraft nett. Dette etter flere uheldige situasjoner i vårt forsyningsområdet, der noen banker på kundenes dør og hevder at de er ansatt hos oss og faktisk ikke er det. Dette gir dessverre uttrygge kunder, samtidig som dette gir oss problemer med å få utført vårt lovlige pålagte arbeid, sier nettsjef i Ringerikskraft Nett Jan-Erik Brattbakk. - Vi kjenner ikke agendaen til disse som påstår at de jobber hos oss og ikke gjør det, men det er lett å tenke seg at de vil inn for å finne ut om det er eventuelle verdier i huset eller leiligheten de senere kan forsyne seg av. Dette ser vi svært alvorlig på og vi understreker at ansatte hos oss alltid skal legitimere seg.  

- Så har vi de som er strømselgere, som utgir seg for å representere en kraftleverandør som samarbeider med Ringerikskraft Nett, med med formål om å lure på kundene inn på en ny strømavtale, forteller Jan-Erik Brattbakk. - Det er et forhold av en litt annen karakter, men vi er heller ikke spesielt fornøyd med en slik tilnærming til kunden, da slike samarbeidsavtaler ikke forligger, hvilket betyr at en slik tilnærming bygger på en løgn. 

- Vi i Ringerikskraft kan ikke verifisere innholdet i disse samtalene mellom disse personene og kundene våre, så vi kan ikke gå ut med noe mer informasjon. Men vi er i dialog med kraftleverandører som vi har fått informasjon om skal være ansvarlige for tilfellene. Jeg kan ikke gå noe dypere inn på dette nå, men vi er et steg nærmere å få kommet til bunns i dette, avslutter Jan-Erik Brattbakk.

I Stange Energi har de også nylig opplevd en kraftig økning av forvirrende kunder som føler seg utrygge. Markedssjef May Britt Andersen er bekymret for måten kundene hennes blir behandlet på.

NoneMay Britt Andersen er Markedssjef i Stange Energi. Foto: Stange Energi    None

- Vi har hatt strømselgere på dørene til våre kunder i Stange som utgir seg for å representere en kraftleverandør som samarbeider med Stange Energi. Videre prøver de da å selge kundene en ny strømavtale, med det argumentet at den strømavtalene kunden allerede har er for dyr forteller May Britt Andersen.

- Disse selgerne tråkker langt over streken, dette er ikke måten å opptre som selger uansett hva du selger. Forrige uke hadde vi flere kunder som ringte inn og var fortvilet, de hadde altså opplevd å få disse selgerne på døren. Vi har nå bedt våre kunder om be selgere identifisere seg med en gang. Ærlighet varer lengst og jeg håper at dette blir håndtert skikkelig hos de ansvarlige så våre kunder kan føle seg trygge igjen, avslutter May Britt Andersen.

Distriktsenergi - uholdbart

Ringerikskraft Netts erfaringer med at noen hevder å arbeide for Ringerikskraft Nett når det bankes på dørene til folk, uten å gjøre dette er svært alvorlig. Dette er kriminelt og vi understreker betydningen av å vise legitimasjon, slik Ringerikskraft netts representant selv bemerker forteller daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Den erfaringen både Ringerikskraft og Stange energi forteller om når det gjelder strømselgere, som forteller at de opererer med en samarbeidsavtale som ikke finnes, har dessverre vært en gjentagende utfordring mange steder i landet og en sak vi har tatt opp ved flere anledninger tidligere i Distriktsenergi. Nå håper vi at dette ryddes opp i, slik at bransjens seriøse strømselgere ikke identifiseres med denne type useriøse aktører, avslutter Lockert.  

 

20. august 2020