None

God sommer til alle medlemmer og lesere av Distriktsenergi.no

av Knut Lockert
03. juli 2020
Sjeldent har bransjen stått i større endringsprosesser. Vi snakker om krav til et selskapsmessig og funksjonelle skille, deling av kundelister og ikke minst en rekke navneendringer som skal passe i hop med nye regler for merkevaredifferensiering. Dette og langt mer skal være gjort innen første januar 2021 og 2022.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi representerer en regeltro bransje. Vi gjør som vi skal og får beskjed om fra myndighetshold. Sånn skal det også være. Vi kjøper en del av de endringene som kommer og vi har også vært med å dytte på enkelte av disse. Det er likevel slik at en del av det vi får presentert oppleves mer som tyngende byråkrati, enn regler til det beste for landets kunder. Vi er som alle er kjent med f.eks. ikke så glad i kravet til det byråkratiserende funksjonelle skillet nettopp av den grunn. Det er Frp som sitter på nøkkelen til om regjeringens forslag til 10 000 kunder blir en ren ekspedering av enigheten i Granavoldenerklæringen eller om grensen blir endret. Kommende høst får vi svaret.

Forutsigbare høringsinnspill

Dessverre er bransjen fortsatt der at tilnærmingen til regelendringer følger et spor der de største tidvis har en annen agenda enn de mindre selskapene. Når det kommer tyngende regler fra myndighetshold, som har til formål eller i det minste som en bivirkning å spenne bein på de mindre selskapene, er høringsinnspillene til myndighetene relativt forutsigbart. De store vil ha endringene da disse øker sannsynligheten for å få kjøpt naboen. De mindre selskapene ønsker ikke disse for selskapene skal helst bestå og et byråkrati som ødelegger for smådriftsfordelene ikke er ønskelig. Tror virkelig oppkjøpskåte større selskaper på at kravet til det funksjonelle skillet gjør noe forskjell mht selskapenes nøytralitet? Jeg tviler. Men høringsuttalelsene forteller oss noe annet. De største nettselskapene er for et krav til funksjonelle skillet og de mindre selskapene er imot. Derimot er store Hydro og store Statkraft som ikke er på handletur, for et unntak for kravet til det funksjonelle skillet. Se det. Konkurransetilsynet får uttale seg om det de kan og det som er innenfor deres mandat – nemlig konkurranseloven.

Rammereguleringen vurderes

Rammereguleringen til nettselskapene er under vurdering fra myndighetshold. Det er bra tatt i betraktning at den alltid kan bli bedre og åpenbart aldri er perfekt. Likevel er det beste vi har og den må voktes med kløkt og omhu. Også her det interesseutfordringer mellom selskapene. NVE ser på effekt som en parameter i reguleringen og trinn to som forsøksvis skal sette verdi på selskapenes forskjellige utfordringer som nettselskaper er til diskusjon. Vi vet alle at en endring her vil gi en fordel for noen og en ulempe for andre, i og med at den totale størrelsen på inntektsrammene ikke øker i dette spillet. Da må vi følge med slik at ulempene ved å drive et nettselskap med utfordrende topografiske og værmessige forhold fortsatt får uttelling for dette i reguleringen

Likere nettleie til høsten

Vi jobber fortsatt intenst med likere nettleie. Det kom ikke noe fra Stortinget i våres, slik det var forutsatt. Nå venter vi oss en tilbakemelding om veien videre for dette særs viktige emnet for kundene i distrikts-Norge i kommende statsbudsjett. Jeg kan love at vi kommer til å gjøre hva vi kan for å oppnå et godt resultat her.

Innovasjonsprisen til Ren Røros

Jeg innledet med å si at bransjen er en regeltro bransje. Det er den, den er også i økende grad innovativ og fremtidsrettet. Det er derfor en fryd å få innsyn i mange av våre medlemmers arbeid med framtiden på bordet i forbindelses med årets utdeling av teknologi og innovasjonsprisen. I sterk konkurranse med Sodvin, Kragerø Energi, Hallingdal kraftnett og Sognekraft gikk denne i år til Ren Røros. En gang for alle tror jeg vi kan fortelle verden at medlemmene våre følger så absolutt med i tiden. Dette var strålende.

Bare for å ha nevnt det. Så langt har hele bransjen levert i koronaens tid, denne underlige og krevende våren for mange. Bra jobbet.

God sommer til dere alle.

03. juli 2020