None
Foto: Konkurransetilsynet    

Konkurransetilsynet opptrer som løpegutt for de største nettselskapene

av Knut Lockert
02. juli 2020
Du skal vite hva du gjør i en offentlig etat i Bergen når man anbefaler myndighetene å kvitte seg med en rekke nettselskaper i Distrikts-Norge, slik det anføres i DN 1. juli. Konkurransetilsynets tilnærming er basert på påstander som passer på konkurranseutsatt virksomhet og ikke på monopolvirksomheten og det regelverket norske nettselskaper er en del av. Da ender etaten opp som løpegutt for de største selskapene i Norge som ønsker å bli enda større.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv her.

Nettselskapene i Norge er underlagt en regulering av NVE, der målet er å sørge for at selskapene ikke bruker en krone mer enn nødvendig. Denne reguleringen er basert på at selskapene sammenlignes effektivitetsmessig. For å få til det er myndighetene avhengig av at det er mange nok selskaper i modellen, slik at man får en relevant sammenligning. Får Konkurransetilsynet det som de vil, ryker denne modellen og selskapene vil etter all sannsynlighet igjen bli regulert som rene monopolbedrifter, der det automatisk blir dekning for kostnadene. Det blir dyrere for kundene og er åpenbart ikke til det bedre.

For øvrig må vi minne Konkurransetilsynet om følgende:

  • Det er en rekke svært effektive mindre nettselskaper i Norge 
  • Det er liten sammenheng mellom selskapets effektivitet og størrelsen på nettleien. Det er svært effektive selskaper med høy nettleie og det er mindre effektive selskaper med lav nettleie
  • Nøytralitetsaspektet kan de ta helt med ro, da myndighetene de siste årene har kommet med en rekke nye regler som skal sikre nettselskapenes nøytralitet  
  • Det at de mindre selskapene ikke blir underlagt et system med et ledelsesskille (funksjonelt skille) utgjør ingen skjerming av disse selskapene som Konkurransetilsynet påstår. Faktum er at dette skillet er mer tyngende og byråkratiserende jo mindre selskapet er og dermed er det de større selskapene som tjener på dette kravet. 
  • Regelverket bidrar til mindre effektive selskaper, og dermed også til høyere nettleie

En ting skal Konkurransetilsynet ha. De kaller en spade en spade. Her benyttes et regelverk som har som formål å sikre nøytraliteten til å oppnå et annet formål. Nemlig å bli kvitt en rekke selskaper. Der løper Konkurransetilsynet de større selskapenes ærend tatt i betraktning at disse ønsker å kjøpe de mindre selskapene og helst så billig som mulig. BKK som har som strategi og oppnå 500 000 kunder, kan spasere bort med champagnen til Konkurransetilsynet, da dette målet ikke er mulig å oppnå med mindre de får kjøpt de omkringliggende nettselskaper.

Nå må nettselskapene selvfølgelig fusjonere om de etter en helhetsvurdering ønsker dette. Men å skulle bli tvunget inn i fusjoner basert på et fordyrende regelverk, er det mer enn underlig at en offentlig etat får seg til å mene. Hvor mange nettselskaper som er optimalt i Norge er en større diskusjon. Her tar Konkurransetilsynet et klart politisk standpunkt og løper de større selskapenes ærend i dette spørsmålet og diskvalifiser norske kommuner, fylkeskommuner og kunder som eiere i denne diskusjonen. Det er mer enn underlig slik vi vurderer det. Egentlig ganske håpløst.

Konkurransetilsynets jobb er å håndheve konkurranseloven

Det er kanskje på tide at Konkurransetilsynet leser sitt eget samfunnsoppdrag og strategi der det står følgende å lese; "Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk ved å fremje konkurranse, til fordel for forbrukarane og næringslivet i ulike marknader i Noreg. Hovudmålet er at aktørar som opererer i norske marknader, etterlever konkurransereglane fordi konkurranse er eit virkemiddel for å oppnå vel fungerande marknader."

"Vår jobb er å handheve konkurranselova". Hold dere til det, sier vi. 

02. juli 2020