None
Følg med på utviklingen: Fra Kistefos Museum Skulpturpark. Foto: Knut Lockert    
Innovasjon

Teknologi og innovasjonsprisen 2020 - Fem selskaper med i innspurten

av Knut Lockert
09. juni 2020
Vi er nær ved å kåre årets vinner av teknologi og innovasjonsprisen 2020. Etter en omfattende runde fra DNV GLs side er det et finaleheat på fem selskaper som har pekt seg ut i år. Det er Sodvin, Ren Røros, Sognekraft, Kragerø Energi og Hallingdal Kraftnett. Nå skal det gåes en ekstra vurderingsrunde der DNV GL vil avsløre årets vinner mot slutten av juni.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Jørgen Bjørndalen fra DNV GL forteller at det gjøres mye på innovasjon hos en rekke medlemmer av Distrikstenergi. «Heldigvis er det en krevende oppgave å bestemme hvem som bør gå av med seieren», forteller Bjørndalen.

Det ligger noen hovedkriterier i bunn som er:

  • Prosjektene må være i gang og ute av startblokken
  • Innovasjon går foran teknologi
  • Prosjektenes kundefokus 

Før øvrig sees det naturligvis på totalpakken hos det enkelte medlem som presenteres. 

I Distriktsenergi er vi svært opptatt av å synliggjøre betydningen av innovasjon i selskapene. Det er ikke opp til alle å drive utviklingen, men vi mener at alle selskapene bør ha et engasjement rundt innovasjon og følge med i timen og på den måten følge utviklingen i bransjen. Tiden da det enkelte energiverk løste alle oppgaver selv er forbi og dette gjelder ikke minst på områder rundt innovasjon og teknologisk utvikling. Kunnskapsdeling er viktig, ikke minst mellom de mellomstore og mindre energiverkene. Heldigvis er det også slik i dag at nærmest alle medlemmene våre har et aktivt forhold til innovasjon og egen rolle i den anledning.

Med det som bakteppe ønsker vi med denne prisen å sette fokus nettopp på innovasjon hos våre medlemmer. Vinneren vil bli «avslørt» mot slutten av juni, men vi håper å presentere alle fem selskapene i finaleheatet gjennom egne saker i løpet av høsten, der vi synliggjør hvorfor de er langt der framme på innovasjon og utvikling.

09. juni 2020