Distriktsenergi-TV
Se Olav Vik fortelle om sin karriere i Rakkestad Energi og hvilke tips han gir til bransjen fremover.    

Olaf Vik er årets æresmedlem i Distriktsenergi

Olaf Vik har jobbet knallhardt for åpenhet og kunnskapsdeling mellom de mindre og mellomstore energiverkene i Norge. Samarbeid er nøkkelen til suksess forteller Olaf Vik og med det som mantra var han hovedarkitekten bak det vi alle nå kjenner som Nettalliansen.

Det er Olafs forståelse for at bransjen er i endring i en voldsom fart og de grep han tatt for å stake ut kursen på vei inn i fremtiden, som er hovedbegrunnelsen for at Olaf ble årets æresmedlem i Distriktsenergi 2020. Hans ønske om at de mellomstore og mindre energiverkene skal ha en plass inn i fremtiden, med den betydningen disse har for beredskap, arbeidsplasser og lokalsamfunn er helt på linje med Distriktsenergis ønsker. Dette i kombinasjon med at Olaf har sett betydningen av å følge med i tiden, ta smarte valg og holde kostnadene nede, gjorde Distriktsenergis valg av årets æresmedlem enkelt.

Olaf er i ferd med å gå inn pensjonistenes rekker, og etterlater seg et sterkt og kostnadseffektivt Rakkestad Energi. Rakkestad Energi ligger «midt inne i» Elvia-land, men Rakkestad Energi er blant de mest effektive selskapene og lever godt som selvstendig selskap med alt hva det betyr for Rakkestad som lokalsamfunn.

- I Rakkestad Energi har vi flotte og engasjerte medarbeidere som forstår hva dette handler om. Jeg gleder meg derfor til å følge Rakkestad Energi videre, men fra sidelinjen nå naturligvis forteller Vik til Distriktsenergi.no.

Av saker Distriktsenergi jobber med var Olaf Vik svært opptatt av at det blir likere nettleie i Norge.  Alternativet er at det kan tvinges fram fusjoner mellom selskaper som ikke «passer sammen». Han minnet også om at det må være et visst antall selskaper i Norge om regulator skal ha mulighet til å måle effektiviteten til selskapene tilnærmet som i dag. Alternativet er at kostnadene går oppover til ulempe for alle landets nettkunder. Et hjertesukk var et økende byråkrati og kostnader som følge av regulators grep i Norge. En del av disse grepene betyr lite for de største selskapene, men har store negative følger for landets mindre energiverk. Dette vet myndighetene men de kjører på likevel. Her har åpenbart Distriktsenergi en jobb å gjøre.

Avslutningsvis understreket Olaf Vik det han startet med; - Det er særdeles viktig at de mindre selskapene deler på kompetanse og kunnskap. 

I Distriktsenergi avsluttet vi med å takke Vik for den utmerkede jobben han har gjort for bransjen.

03. juni 2020